Verslo apskaitos standartų ir LR pelno mokesčio įstatymo nuostatų taikymo vertinimas
Straipsniai
Sandra Štarolytė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-01
https://doi.org/10.15388/batp.v0i1.11957
PDF

Reikšminiai žodžiai

apskaitos terminologija; apskaitos rūšys; finansinė ir mokestinė apskaita; finansinės ir mokestinės apskaitos sąveika ir skirtumai; verslo apskaitos standartų ir LR pelno mokesčio nuostatos, efektyvi pelno mokesčio norma

Kaip cituoti

Štarolytė, S. (2018) Verslo apskaitos standartų ir LR pelno mokesčio įstatymo nuostatų taikymo vertinimas, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (17-18), p. 116-140. doi: 10.15388/batp.v0i1.11957.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija turi būti rengiama pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus, tačiau vis dar jaučiama stipri mokesčių apskaitą reglamentuojančių įstatymų įtaka finansinėse ataskaitose pateikiamiems duomenims. Nors nuo 2004 – ųjų metų Lietuvos teisės aktai bei verslo apskaitos standartai buvo derinami, tačiau iki šiol vis dar pastebimi jų skirtumai, kuriuos būtina identifikuoti bei įvertinti susidariusių skirtumų įtaką finansinių ataskaitų elementams. Todėl buvo atliktas tyrimas, siekiant nustatyti verslo apskaitos standartų (VAS) ir LR pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatų skirtumus bei jų taikymo poveikį finansinėms ataskaitoms bei finansinių ataskaitų informacijos vartotojų priimamiems sprendimams. Tyrimo atlikimui buvo atliekama lyginamoji mokslinės literatūros ir informacijos šaltinių analizė, sintezė, duomenų rinkimas ir analizė, grafinis duomenų vaizdavimas, statistinė analizė, lyginimas, ekstrapoliacija, sisteminimas bei apibendrinimas. Tyrimo metu buvo tiriama apskaitos samprata ir sąveika, parengta VAS ir PMĮ nuostatų skirtumų nagrinėjimo metodologiją, siekiant nustatyti, ar tiriamoje visumoje susidaro minėti skirtumai ir kokią įtaką jie daro ūkio subjektų finansinėms ataskaitoms bei finansinių ataskaitų informacijos vartotojų priimamiems sprendimams. Atlikus tyrimą nustatyta, kad tiriamoje visumoje susidarantys VAS ir PMĮ nuostatų skirtumai daro įtaką tiek pelningai, tiek nuostolingai veikiantiems ūkio subjektams ir veikia 84,4% tirtų ūkio subjektų pelningumo rodiklius. Taigi, susidarantys VAS ir PMĮ nuostatų skirtumai daro įtaką finansinių ataskaitų elementams ir gali daryti įtaką finansinių ataskaitų vartotojų priimamiems sprendimams.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.