Paraiškos
Baltic Journal of Political Science
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau išvardintais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos gali būti atmestos.
 • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams (arba paaiškinimai šia tema pateikiami Komentaruose redaktoriui).
 • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formate.
 • Kur įmanoma, pateikiamos nuorodos į Interneto šaltinius; jus turi būti teisingos, jas galima aktyvuoti.
 • Tekstas pateikiamas 12 dydžio šriftu. Kur reikalinga, akcentavimui naudojamas kursyvas, o ne pabrauktas tekstas (kadangi pabrauktas tekstas reiškia nuorodą į internetinius šaltinius). Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos atitinkamose vietose, o ne straipsnio gale.
 • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus Reikalavimai autoriams.

Nurodymai autoriams

SUBMISSIONS

The Baltic Journal of Political Science welcomes relevant submissions of 6000 to 8000 word articles which include an abstract of 100 to 150 words. Each submission should include the full name, academic title, position, institution, and address of the author (or authors, for manuscripts with multiple authors).

STYLE AND FORMATTING GUIDELINES

Submitted articles should follow the editorial style and formatting guidelines listed below:

 • All articles should be typed in twelve point size Calibri font with 1.5 line spacing.
 • Articles should have an (unnumbered) introduction and conclusion.
 • Article chapters should be numbered in Arabic numerals. If necessary, a chapter may be divided into sub-chapters: 1.1, 1.2, 1.3.
 • Relevant tables, figures, and diagrams may be inserted in the text, numbered consecutively with titles above the table, figure, or diagram.
 • The Baltic Journal of Political Science follows the 5th edition of the Harvard System of Referencing.
 • Per Harvard, references and citations should be indicated within the text, with a full list of all cited references, listed alphabetically at the end of the article. 
 • Per Harvard, exact page references should be provided when possible. Indirect references should appear as: (Cormack, 1994, pp.32-33). Direct references should appear as: Lawrence (1996, p.124) states that . . .

Please send submissions via email to:

Dr. Liutauras Gudžinskas
Baltic Journal of Political Science Editor-in-Chief
Institute of International Relations and Political Science
Vilnius University, Vokiečių 10, LT-01130 Vilnius, Lithuania
E-mail: liutauras.gudzinskas@tspmi.vu.lt

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).