Aukštaitijos knygos kultūros tyrimų metmenys
Straipsniai
Tomas Petreikis
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-11-04
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.V.11764
PDF

Reikšminiai žodžiai

aukštaičiai, Aukštaitija, kultūrinis regionas, regionalizmas, knygos kultūra, etninė knyga, tarminė knyga

Kaip cituoti

Petreikis, T. (2018) Aukštaitijos knygos kultūros tyrimų metmenys, Bibliotheca Lituana, 5, p. 15-32. doi: 10.15388/BiblLita.2018.V.11764.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Aukštaitijos regionas, išsitekdamas tam tikroje kultūrinėje ir ekonominėje erdvėje, savaimingai sukuria sąlygas atsirasti knygos reiškiniams, kurių visuma įvardijama kaip regioninė knygos kultūra. Straipsnyje siekiama apibrėžti knygos kultūros koncepto taikymo galimybę Aukštaitijos regiono atveju. Iškeliami probleminiai klausimai dėl tyrimo objekto teritorinės apibrėžties ir pateikiami galimi sprendimo būdai. Aptariamos kompleksinių ir sisteminių tyrimų prieigos galimybės vykdant regioninius knygos kultūros tyrimus. Detaliau pristatomas Vladimiro Vasiljevo sisteminis tyrimų modelis. Atskirai aptariamos aukštaičių tarminės knygos integravimo galimybės tiriant Aukštaitijos knygos kultūrą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.