Maironis kaip knygos žmogus: kultūros ontologizavimas jo kūriniuose ir egodokumentuose
Straipsniai
Eugenijus Žmuida
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publikuota 2018-11-04
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.V.11767
PDF

Reikšminiai žodžiai

Maironis, krikščionybė, rašto kultūra, istorijos koncepcija, kultūros klausimas, kūrybos reikšmė

Kaip cituoti

Žmuida, E. (2018) Maironis kaip knygos žmogus: kultūros ontologizavimas jo kūriniuose ir egodokumentuose, Bibliotheca Lituana, 5, p. 89-106. doi: 10.15388/BiblLita.2018.V.11767.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje tiriamas kultūros sureikšminimas Maironio istorinės tematikos darbuose, kūryboje, egodokumentuose. Maironis sugebėjo perorientuoti lietuvių santykį su istorija, rasti joje pozityvųjį pradą ir jį aktualizuoti įvairiais komunikaciniais kodais. Kultūrinio matmens iškėlimas nesirėmė vien lietuvių kalbos archajiškumu ar pagoniškuoju unikalumu – dalykais, kuriuos nuo Simono Daukanto kartojo daugelis atgimimo autorių. Maironis vėrė perspektyvą tautos ateičiai, siedamas ją dar tik su būsimu kultūriniu klestėjimu, tautos kultūrine savirealizacija. Rūpestis kultūra yra viena esminių atgimimo veikėjų korespondencijos temų. Kūrybinio prado kaip esminio tautos ir žmogaus egzistencijos sando akcentavimas sulaukė plataus pritarimo jaunoje lietuvių visuomenėje, kuri savo teoriniais, filosofiniais ir grožiniais raštais konceptualizavo ir toliau išplėtojo Maironio kultūrines ir filosofines idėjas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.