Moderniosios Lietuvos želmenų XIX amžiuje beieškant: Aleksandro Burbos „Senybinis aukuras“ – 1881 metų patriotinės eilės broliams lietuviams
Straipsniai
Arūnas Vyšniauskas
Transnacionalinės istorijos draugija
Publikuota 2018-11-04
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.V.11769
PDF

Reikšminiai žodžiai

Aleksandras Burba, Silvestras Gimžauskas, akmuo, aukuras, Antakmenė, Dūdos, Vidiškės, Ignalina, konglomeratas, Lietuva, lietuviai, latviai, baltai, baladė

Kaip cituoti

Vyšniauskas, A. (2018) „Moderniosios Lietuvos želmenų XIX amžiuje beieškant: Aleksandro Burbos ,Senybinis aukuras‘ – 1881 metų patriotinės eilės broliams lietuviam“s, Bibliotheca Lituana, 5, p. 136-194. doi: 10.15388/BiblLita.2018.V.11769.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje kaip poezijos kūrinys ir istorinis šaltinis publikuojamas Aleksandro Burbos 1881 m. parašyto eilėraščio „Senybinis aukuras“ tekstas, atskleidžiama jo modernaus lietuviško patriotizmo esmė. Daroma išvada, kad šis eilėraštis, pirmą kartą paskelbtas 1885 m., yra svarbus istoriniam pažinimui kaip pirminis istorijos šaltinis, o žanrine prasme jis gali būti laikomas literatūrine balade, tipologiškai priskirtina nacionalinės baladės tipui. Atkreipiamas dėmesys ir į 1893 m. paskelbtą naujos redakcijos eilėraščio versiją, kuri buvo šiek tiek išplėsta atsižvelgus į pakitusias laikotarpio sąlygas, sociopolitines permainas ir jų asmeninę refleksiją pereinant nuo aušrininkų prie varpininkų etapo. Aptariamas A. Burbos poetinėse eilėse išaukštintas „senybinis aukuras“ yra išlikęs iki mūsų dienų – dabartiniame Ignalinos rajone, prie Antakmenės (Untakminio) kaimo kapinių. Jis yra paskelbtas archeologiniu paminklu ir valstybės saugomu geologiniu gamtos paveldo objektu. Siūloma jį toliau propaguoti pažintinio turizmo tikslais, susiejant su Aleksandro Burbos poetinio kūrinio prasmėmis, kurios straipsnyje nagrinėjamos įvairiais aspektais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.