„Mintimis išvaikštinėjau kiekvieną lauko rėžį...“: skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Apžvalgos
Nida Galvanauskienė
Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Publikuota 2018-11-04
https://doi.org/10.15388/BiblLita.2018.V.11773
PDF

Reikšminiai žodžiai

Juozas Kėdainis, Justinas Kėdainis, Bronius Kėdainis, egodokumentai, privačioji raštija, laiškai, rankraščiai, skulptoriai, Kupiškis, Šepeta, Karaliūniškis, Kaunas, Vilnius

Kaip cituoti

Galvanauskienė, N. (2018) „,Mintimis išvaikštinėjau kiekvieną lauko rėžį. ‘: skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoj“e, Bibliotheca Lituana, 5, p. 242-254. doi: 10.15388/BiblLita.2018.V.11773.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje analizuojami Kupiškio r. savivaldybės bibliotekoje saugomi skulptoriaus Juozo Kėdainio (1915–1998) laiškai, siųsti šeimos nariams: nuo 1933 metų adresuoti tėvui Justinui Kėdainiui, vėliau, mirus tėvui, nuo 1951 iki 1996 metų – broliui Broniui Kėdainiui. Laiškai rašyti iš Kauno, Vilniaus, Palangos, Maskvos ir kitų miestų. Skulptoriaus J. Kėdainio laiškai unikalūs savo aprėptimi, nes rašyti daugiau nei 60 metų – nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio Nepriklausomoje Lietuvoje, per kelis sovietmečio dešimtmečius, iki nepriklausomybės atgavimo. Remiantis šiais laiškais atskleidžiamas kultūrinis to meto gyvenimas, santykiai su artimaisiais, meilė gimtajam kraštui, aprašomas darbas Kauno dailės mokykloje, Vilniaus valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija), kelionės, pasakojama apie kūrybinius sumanymus. Šie laiškai tai ne tik Juozo Kėdainio gyvenimo įvairiaspalvė mozaika, bet ir to laikotarpio Lietuvos gyvenimo liudijimas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.