Petreikis, T. (2018) Aukštaitijos knygos kultūros tyrimų metmenys, Bibliotheca Lituana, 5, p. 15-32. doi: 10.15388/BiblLita.2018.V.11764.