[1]
T. Petreikis, Aukštaitijos knygos kultūros tyrimų metmenys, testinis, t. 5, p. 15-32, lapkr. 2018.