Petreikis, T. Aukštaitijos Knygos Kultūros Tyrimų Metmenys. Bibliotheca Lituana, T. 5, Nov. 2018, p. 15-32, doi:10.15388/BiblLita.2018.V.11764.