Atsakingi redaktoriai
Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Atsakingi redaktoriai

Vyriausioji redaktorė 
Prof. dr. Laimutė Žalimienė 
Vilniaus universitetas (Sociologija 05 S)

Vyriausiosios redaktorės pavaduotojas
Prof. dr. Romas Lazutka      
Vilniaus universitetas (Ekonomika 04 S)

Atsakingasis sekretorius
Dr. Eugenijus Dunajevas
Vilniaus universitetas (Sociologija 05 S)

Nariai:
Prof.  dr. Jolanta Aidukaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Vilniaus Universitetas (Sociologija 05 S)

Janet Carter Anand
Rytų Suomijos Universitetas, Suomija (Socialinis darbas)

Prof. Cristina Maria Pinto Albuquerque
Koimbros universitetas, Portugalija (Socialinė politika)

Prof. dr. Albinas Bagdonas
Vilniaus universitetas (Psichologija 06 S)

Prof. dr. Linas A. Bieliauskas
Mičigano universitetas, JAV (Psichologija)
University of Michigan

Doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Vilniaus universitetas (Edukologija 07 S)

Prof. Fabio Folgheraiter
Milano Katalikiškasis švč. Širdies univeritetas, Italija (Sociologija)

Prof. dr. Arvydas Guogis
Mykolo Romerio universitetas (Politikos mokslai 02 S)

Prof. Emeritus David Harrison
Rytų Karolinos universitetas, JAV (Socialinis darbas)
East Carolina University 

Prof. Kerstin Jacobsson
Goteburgo universitetas, Švedija (Sociologija)

Prof. Arūnas Juška
Rytų Karolinos universitetas, JAV (Sociologija)

Prof. dr. Raymond Kloppenburg
Utrechto universitetas, Nyderlandai (Edukologija)

Prof. dr. Silvia Nicolleta Fargion
Trento universitetas, Italija (Socialiniai mokslai)

Doc. dr. Violeta Gevorgianienė
Vilniaus universitetas (Edukologija 07 S)

Prof. Lauri Leppik
Talino universitetas, Estija (Socialiniai mokslai)

Ass. Prof. Dr. Marju Medar
Talino universitetas, Estija (Sveikatos mokslai)

Doc. dr. Rasa Naujanienė
Vytauto Didžiojo universitetas (Sociologija 05 S)

Doc. dr. Caroline de la Porte
Kopenhagos verslo mokykla (Politikos moksla)

Dr. Mannie Sher
Tavistock’o žmogiškųjų santykių institutas, Jungtinė Karalystė (Psichologija)

Doc. dr. Daiva Skučienė
Vilniaus universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras (Sociologija 05 S)

Doc. dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė
Vilniaus universitetas (Sociologija 05 S)

Doc. dr. Eglė Šumskienė
Vilniaus universitetas (Sociologija 05 S)

Doc. Dr.  Minna Zechner
Senejoki universitetas, Suomija (Socialinis darbas)