Neformalios pagyvenusių asmenų globos namuose priežastys: žvilgsnis į globėjų patirtį
Socialinis darbas ir socialinė gerovė
Jolita Junevičienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Publikuota 2018-10-15
https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.17.11928
PDF

Reikšminiai žodžiai

neformali globa, pagyvenę asmenys, globėjų patirtis, neformalios globos modelis, globos namuose priežastys

Kaip cituoti

Junevičienė, J. (2018) Neformalios pagyvenusių asmenų globos namuose priežastys: žvilgsnis į globėjų patirtį, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 17, p. 7-20. doi: 10.15388/STEPP.2018.17.11928.

Santrauka

[straipsnis, santrauka, reikšminiai žodžiai lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba]

Lietuva pasižymi vienu iš sparčiausių gyventojų senėjimo tempu Europos Sąjungoje, dideliu darbingo amžiaus gyventojų emigracijos mastu ir vis dar stipriais tradiciniais šeimos ryšiais, o tai lemia neformalios pagyvenusių asmenų globos temos aktualumą mūsų šalyje. Šiame straipsnyje, remiantis neformalių globėjų patirtimi, atskleidžiamos priežastys, lemiančios žmonių sprendimą globoti pagyvenusius artimuosius namuose. Duomenys tyrimui gauti atlikus 20 pusiau struktūruotų interviu su neformaliais globėjais. Duomenų analizei taikytas kokybinės turinio analizės metodas. Atliktas tyrimas patvirtina globos poreikį turinčio pagyvenusio asmens ir neformalaus globėjo atsiradimo santykių kompleksiškumą bei atskleidžia neformalios globos priežasčių įvairovę. Paaiškėjo, kad sprendimą globoti pagyvenusį artimąjį namuose lemia ne tik tokie socialiniai aspektai, kaip antai vaikų pareigos jausmas, nepasitikėjimas institucine globa, bet ir tokie ekonominiai aspektai – formalių globos paslaugų brangumas, slaugos išmokos vertinimas kaip papildomo pajamų šaltinio. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.