Ikimokyklinių ugdymo paslaugų įtaka tėvų užimtumui Lietuvoje
Socialinė politika
Aušra Čižauskaitė
Vilniaus universitetas
Boguslavas Gruževskis
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-15
https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.17.11932
PDF

Reikšminiai žodžiai

šeimos politika, šeimos ir darbo derinimas, ikimokyklinis ugdymas, Walter Korpi, Lietuva

Kaip cituoti

Čižauskaitė, A. ir Gruževskis, B. (2018) Ikimokyklinių ugdymo paslaugų įtaka tėvų užimtumui Lietuvoje, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 17, p. 74-91. doi: 10.15388/STEPP.2018.17.11932.

Santrauka

[straipsnis, santrauka, reikšminiai žodžiai lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba]

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų prieinamumas turi didelę įtaką tėvų užimtumui, tačiau šį priklausomybė yra gana sudėtinga ir skirtingai pasireiškia skirtingose visuomenės grupėse. Straipsnyje siekiama ištirti ikimokyklinių ugdymo įstaigų prieinamumo vaidmenį tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, užimtumui Lietuvoje. Tyrimui naudojami Lietuvos 2014 m. pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenys. Naudojant chi kvadrato testą bei dvinarės logistinės regresijos modelį, tyrimo rezultatai atskleidė, kad vaikų ikimokyklinių ugdymo įstaigų nelankymas turėjo didesnę neigiamą įtaką moterų užimtumo statusui negu vyrų. Tyrimas taip pat parodė, kad svarbų vaidmenį tėvų užimtumui skatinti vaidina ir nemokamai teikiama ne tėvų priežiūra vaikams. Rezultatai taip pat leido kelti prielaidą, kad ikimokyklinių ugdymo įstaigų prieinamumas skatina tėvus dirbti, tačiau tai nebuvo esminė tėvų užimtumo paskata.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.