Šeimos politikos problemos Lietuvoje: prieš tai buvusių tyrimų analizė
Socialinė politika
Kristina Senkuvienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Publikuota 2018-10-15
https://doi.org/10.15388/STEPP.2018.17.11933
PDF

Reikšminiai žodžiai

šeimos politika, vaikų gerovė, lyčių lygybė, šeimos ir darbo derinimas

Kaip cituoti

Senkuvienė, K. (2018) Šeimos politikos problemos Lietuvoje: prieš tai buvusių tyrimų analizė, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 17, p. 92-107. doi: 10.15388/STEPP.2018.17.11933.

Santrauka

[straipsnis, santrauka, reikšminiai žodžiai lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba]

Straipsnyje analizuojamos šeimos politikos problemos remiantis Lietuvoje per šalies nepriklausomybės laikotarpį mokslininkų atliktais tyrimais ir statistine analize. Šeimos politikos problemoms nagrinėti pasirinkti trys analitiniai „laukai“, atskleidžiantys reikšmingus šeimos politikos rezultatus: moterų įsitraukimą į darbo rinką, vaikų skurdą ir lyčių lygybę. Straipsnio skyriuose analizuojama, kaip šalyje veikiančios paramos šeimai priemonės atsiliepia šiems šeimos politikos aspektams, su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduriama siekiant šeimos politikos tikslų. Daroma išvada, kad valstybė įgyvendinti pagrindinius šeimos politikos tikslus gali tik užtikrindama tvarią ir stabilią šeimos politiką, orientuotą į savarankiškai šeimai funkcio­nuoti būtinų sąlygų kūrimą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.