T. 18 (2019): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 18 (2019)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2019-03-04

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
1-7
PDF

Straipsniai

Snieguolė Grigužauskaitė, Daiva Skučienė
Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 122 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Rasa Balvočiūtė
Ar socialinės išmokos mažina gyventojų skurdą? Poveikio lyginamoji analizė senosiose ir Rytų Europos šalyse
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27
Roberta Motieciene, Merja Laitinen, Pia Skaffari
The constructions of everyday ethics in Lithuanian family social work practices
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24
Vita Karpuškienė, Aušrytė Rastenienė, Arvydas Liepuonius
Alkoholio vartojimo įpročiai, aplinka ir pasekmės Lietuvoje
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Irmina Matonytė, Rūta Kazlauskaitė, Virginija Poškutė
Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 114 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė, Vaida Tretjakova, Rūta Ubarevičienė
Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Karolis Dambrauskas
Reducing prejudice through biased group contact?
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
122-123
PDF