T. 18 (2019): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 18 (2019)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2019-03-04

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
1-7
PDF

Straipsniai

Snieguolė Grigužauskaitė, Daiva Skučienė
Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 315 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320 | Straipsnio (HTML) peržiūros 74
Rasa Balvočiūtė
Ar socialinės išmokos mažina gyventojų skurdą? Poveikio lyginamoji analizė senosiose ir Rytų Europos šalyse
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317 | Straipsnio (HTML) peržiūros 110
Roberta Motieciene, Merja Laitinen, Pia Skaffari
The constructions of everyday ethics in Lithuanian family social work practices
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 230 | Straipsnio (HTML) peržiūros 91
Vita Karpuškienė, Aušrytė Rastenienė, Arvydas Liepuonius
Alkoholio vartojimo įpročiai, aplinka ir pasekmės Lietuvoje
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 401 | Straipsnio (HTML) peržiūros 109
Irmina Matonytė, Rūta Kazlauskaitė, Virginija Poškutė
Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367 | Straipsnio (HTML) peržiūros 109
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė, Vaida Tretjakova, Rūta Ubarevičienė
Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239 | Straipsnio (HTML) peržiūros 88
Karolis Dambrauskas
Reducing prejudice through biased group contact?
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189 | Straipsnio (HTML) peržiūros 83

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103
122-123
PDF