T. 18 (2019): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 18 (2019)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2019-03-04

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
1-7
PDF

Straipsniai

Snieguolė Grigužauskaitė, Daiva Skučienė
Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262 | Straipsnio (HTML) peržiūros 64
Rasa Balvočiūtė
Ar socialinės išmokos mažina gyventojų skurdą? Poveikio lyginamoji analizė senosiose ir Rytų Europos šalyse
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259 | Straipsnio (HTML) peržiūros 82
Roberta Motieciene, Merja Laitinen, Pia Skaffari
The constructions of everyday ethics in Lithuanian family social work practices
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196 | Straipsnio (HTML) peržiūros 70
Vita Karpuškienė, Aušrytė Rastenienė, Arvydas Liepuonius
Alkoholio vartojimo įpročiai, aplinka ir pasekmės Lietuvoje
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334 | Straipsnio (HTML) peržiūros 82
Irmina Matonytė, Rūta Kazlauskaitė, Virginija Poškutė
Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294 | Straipsnio (HTML) peržiūros 86
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė, Vaida Tretjakova, Rūta Ubarevičienė
Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199 | Straipsnio (HTML) peržiūros 69
Karolis Dambrauskas
Reducing prejudice through biased group contact?
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 161 | Straipsnio (HTML) peržiūros 63

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
122-123
PDF