http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/issue/feed Acta Museologica Lithuanica 2019-10-16T18:54:10+03:00 Rimvydas Laužikas rimvydas.lauzikas@kf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2013 m.&nbsp;Nagrinėja muziejų istorijos, rinkinių valdymo, metamuzeologijos, ekspozicijų ir parodų rengimo, paveldo komunikacijos, skaitmeninių technologijų taikymo, edukacijos, vadybos ir politikos klausimus.</p> http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10404 TURINYS 2019-10-16T18:54:07+03:00 Acta Museologica Lithuanica 2016 test@ittc.vu.lt ... 2017-02-07T13:13:26+02:00 Autorinės teisės (c) http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10405 PRATARMĖ 2019-10-16T18:54:06+03:00 Rimvydas Laužikas test@ittc.vu.lt <p>Jūsų rankose – didelės apimties ir išsamiausia doc. dr. Nastazijos Keršytės monografija muzeologijos tema, kurios autorė baigti nebespėjo. 2016 metų gegužę, Tarptautinės muziejų dienos rytą, sužinojau, kad mūsų Kolegės nebėra...[...]</p> 2017-02-07T13:13:26+02:00 Autorinės teisės (c) http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10406 ĮVADAS 2019-10-16T18:54:04+03:00 Acta Museologica Lithuanica 2016 test@ittc.vu.lt ... 2017-02-07T13:13:26+02:00 Autorinės teisės (c) http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10407 SANTRAUKA (anglų k.) 2019-10-16T18:54:02+03:00 Ramūnas Kondratas test@ittc.vu.lt ... 2017-02-07T13:13:26+02:00 Autorinės teisės (c) http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10408 ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ 2019-10-16T18:54:00+03:00 Acta Museologica Lithuanica 2016 test@ittc.vu.lt ... 2017-02-07T13:13:26+02:00 Autorinės teisės (c) http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10409 NAUDOTŲ ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS 2019-10-16T18:53:58+03:00 Acta Museologica Lithuanica 2016 test@ittc.vu.lt ... 2017-02-07T13:13:26+02:00 Autorinės teisės (c) http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/9206 PRATARMĖ 2019-10-16T18:54:10+03:00 Rimvydas Laužikas ld@ld.vu.lt <p>SUNKUSIS PAVELDAS IŠŠŪKIŲ KANKINAMAME PASAULYJE<br /><br />Ši tekstą rašau tuo metu, kai karas vyksta Ukrainoje, Sirijoje, Irake ir daugelyje kitų šalių, kai taip vadinamosios Islamo Valstybės kovotojai grobia ir naikina ne tik kultūros paveldą, bet iš greta gyvenančius žmones, kai tiek mažoje Eritrėjoje, tiek didžiulėje Rusijoje klesti diktatūra, o daugelyje Afrikos šalių siaučia nekontroliuojamos, sukarintos plėšikų gaujos. Į Europos Sąjungos šalis plūstantys karo pabėgėliai savo širdyse nešasi šiuos žiaurius išgyvenimus. Mokslininkai vadina juos „trauminėmis patirtimis“. Praeities trauminės patirtys mokslininkų vadinamos dar vienu reikšminiu žodžiu – „sunkusis paveldas“. Kai kurie tyrėjai kelia hipotezes, kad šios patirtys (o kartu ir sunkusis paveldas) yra paveldimi, perduodami iš tėvų vaikams. Tai yra vienas paaiškinimų, kodėl tragiškus sukrėtimus pergyvenę visuomenės atsigauna lėtai, neretai tam reikia dešimtmečių. [...]</p> 2015-12-29T16:13:56+02:00 Autorinės teisės (c) http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/9207 MIGRUOJANTIS PAVELDAS: KULTŪRINIS DIALOGAS, IDENTITETAS IR PILIETYBĖ EUROPOJE 2016-08-01T16:04:06+03:00 Perla Innocenti ld@ld.vu.lt <p>Tai studija apie kultūros ir paveldo tinklų vaidmenį, apie tai, kaip šie tinklai gali padėti institucijoms ir visuomenėms, kuriose jie veikia, suvaldyti migracijos keliamą įtampą ir įgyvendinti jos teikiamas galimybes. Straipsnyje taip pat apžvelgiama kaita, tęstinumas, įtampa ir krizė, kurie šiandien geriausiai apibūdina Europeanos projektą ir jo kultūrinę aplinką. Apmąstymus apie kultūros paveldo tinklus migracijos amžiuje papildo bendro tyrimo tikslo ir tarpdalykinės metodologijos aprašymas, pristatomi trys tyrimų atvejai, pabaigoje pateikiamos išvados apie kultūrinius tinklus ir politikos reikšmę.</p> 2015-12-29T16:13:56+02:00 Autorinės teisės (c) http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/9208 MUZIEJINIAI LIETUVOS ISTORIJOS KONTEKSTAI. TEMŲ, PROBLEMŲ TOPOGRAFIJOS KONSTANTOS IR POKYČIAI 2016-08-01T16:04:06+03:00 Nastazija Keršytė ld@ld.vu.lt <p>Mokslo publikacijos objektas – muziejinių Lietuvos istorijos kontekstų pobūdis Lietuvoje XIX–XXI a. Tikslas – remiantis analitinės, lyginamosios, statistinės analizės metodais įvertinti Lietuvos istorijos atspindėjimo muziejų ekspozicijose tendencijas. Uždaviniai – nustatyti būdingas Lietuvos istorijos atspindėjimo muziejų ekspozicijose, kurios vertinamos kaip muziejų koncepcijų kvintesencijos, tematikas ir jų motyvus. Pagrindinės muziejų ekspozicijose perteikiamos Lietuvos istorijos tematikos – Lietuvos proistorė, praeities šlovė, valstybingumas, asmenybės istorijoje – nulemtos istorinio atsiminimo mokslo ir ideologijos diskurso apraiškų.<br /><br /></p> 2015-12-29T16:13:56+02:00 Autorinės teisės (c) http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/9209 МУЗЕИ БССР В ГОДЫ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 1928–1941 гг. 2016-08-01T16:04:07+03:00 Alexander A. Huzhalouski ld@ld.vu.lt <p>В настоящей статье представлена информация о создании и функционировании новой модели советского музея в БССР 1930-х гг. Впервые для исследования этого вопроса был привлечен такой широкий спектр архивных источников, периодических изданий и современных исследований. В рассматриваемый период были подвергнуты революционной ломке основные социальные функции музеев Советской Белоруссии, в том числе документирование социальных процессов, интерпретация коллекций в экспозициях, культурно-образовательная деятельность. Идеологами культурной революции было выработано новое понимание музея как одного из наиболее важных инструментов воспитания коммунистических масс. На примере белорусских государственных и общественных музейных учреждений автор знакомит читателя с механизмами разрушения фундаментальных основ музейного дела и создания нового музея – продукта тоталитарного общества.</p> 2015-12-29T16:13:56+02:00 Autorinės teisės (c)