Acta Museologica Lithuanica http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica <p>Įkurtas 2013 m.&nbsp;Nagrinėja muziejų istorijos, rinkinių valdymo, metamuzeologijos, ekspozicijų ir parodų rengimo, paveldo komunikacijos, skaitmeninių technologijų taikymo, edukacijos, vadybos ir politikos klausimus.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press lt-LT Acta Museologica Lithuanica 2351-5112 <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> TURINYS http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10404 ... Acta Museologica Lithuanica 2016 Autorinės teisės (c) 2017-02-07 2017-02-07 3 1 1 10.15388/MusLithuan.2016.3.10404 PRATARMĖ http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10405 <p>Jūsų rankose – didelės apimties ir išsamiausia doc. dr. Nastazijos Keršytės monografija muzeologijos tema, kurios autorė baigti nebespėjo. 2016 metų gegužę, Tarptautinės muziejų dienos rytą, sužinojau, kad mūsų Kolegės nebėra...[...]</p> Rimvydas Laužikas Autorinės teisės (c) 2017-02-07 2017-02-07 3 8 11 10.15388/MusLithuan.2016.3.10405 ĮVADAS http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10406 ... Acta Museologica Lithuanica 2016 Autorinės teisės (c) 2017-02-07 2017-02-07 3 12 23 10.15388/MusLithuan.2016.3.10406 SANTRAUKA (anglų k.) http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10407 ... Ramūnas Kondratas Autorinės teisės (c) 2017-02-07 2017-02-07 3 424 435 10.15388/MusLithuan.2016.3.10407 ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10408 ... Acta Museologica Lithuanica 2016 Autorinės teisės (c) 2017-02-07 2017-02-07 3 464 471 10.15388/MusLithuan.2016.3.10408 NAUDOTŲ ŠALTINIŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/10409 ... Acta Museologica Lithuanica 2016 Autorinės teisės (c) 2017-02-07 2017-02-07 3 436 462 10.15388/MusLithuan.2016.3.10409 PRATARMĖ http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/9206 <p>SUNKUSIS PAVELDAS IŠŠŪKIŲ KANKINAMAME PASAULYJE<br /><br />Ši tekstą rašau tuo metu, kai karas vyksta Ukrainoje, Sirijoje, Irake ir daugelyje kitų šalių, kai taip vadinamosios Islamo Valstybės kovotojai grobia ir naikina ne tik kultūros paveldą, bet iš greta gyvenančius žmones, kai tiek mažoje Eritrėjoje, tiek didžiulėje Rusijoje klesti diktatūra, o daugelyje Afrikos šalių siaučia nekontroliuojamos, sukarintos plėšikų gaujos. Į Europos Sąjungos šalis plūstantys karo pabėgėliai savo širdyse nešasi šiuos žiaurius išgyvenimus. Mokslininkai vadina juos „trauminėmis patirtimis“. Praeities trauminės patirtys mokslininkų vadinamos dar vienu reikšminiu žodžiu – „sunkusis paveldas“. Kai kurie tyrėjai kelia hipotezes, kad šios patirtys (o kartu ir sunkusis paveldas) yra paveldimi, perduodami iš tėvų vaikams. Tai yra vienas paaiškinimų, kodėl tragiškus sukrėtimus pergyvenę visuomenės atsigauna lėtai, neretai tam reikia dešimtmečių. [...]</p> Rimvydas Laužikas Autorinės teisės (c) 2015-12-29 2015-12-29 3 6 8 10.15388/MusLithuan.2015.2.9206 MIGRUOJANTIS PAVELDAS: KULTŪRINIS DIALOGAS, IDENTITETAS IR PILIETYBĖ EUROPOJE http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/9207 <p>Tai studija apie kultūros ir paveldo tinklų vaidmenį, apie tai, kaip šie tinklai gali padėti institucijoms ir visuomenėms, kuriose jie veikia, suvaldyti migracijos keliamą įtampą ir įgyvendinti jos teikiamas galimybes. Straipsnyje taip pat apžvelgiama kaita, tęstinumas, įtampa ir krizė, kurie šiandien geriausiai apibūdina Europeanos projektą ir jo kultūrinę aplinką. Apmąstymus apie kultūros paveldo tinklus migracijos amžiuje papildo bendro tyrimo tikslo ir tarpdalykinės metodologijos aprašymas, pristatomi trys tyrimų atvejai, pabaigoje pateikiamos išvados apie kultūrinius tinklus ir politikos reikšmę.</p> Perla Innocenti Autorinės teisės (c) 2015-12-29 2015-12-29 3 9 40 10.15388/MusLithuan.2015.2.9207 MUZIEJINIAI LIETUVOS ISTORIJOS KONTEKSTAI. TEMŲ, PROBLEMŲ TOPOGRAFIJOS KONSTANTOS IR POKYČIAI http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/9208 <p>Mokslo publikacijos objektas – muziejinių Lietuvos istorijos kontekstų pobūdis Lietuvoje XIX–XXI a. Tikslas – remiantis analitinės, lyginamosios, statistinės analizės metodais įvertinti Lietuvos istorijos atspindėjimo muziejų ekspozicijose tendencijas. Uždaviniai – nustatyti būdingas Lietuvos istorijos atspindėjimo muziejų ekspozicijose, kurios vertinamos kaip muziejų koncepcijų kvintesencijos, tematikas ir jų motyvus. Pagrindinės muziejų ekspozicijose perteikiamos Lietuvos istorijos tematikos – Lietuvos proistorė, praeities šlovė, valstybingumas, asmenybės istorijoje – nulemtos istorinio atsiminimo mokslo ir ideologijos diskurso apraiškų.<br /><br /></p> Nastazija Keršytė Autorinės teisės (c) 2015-12-29 2015-12-29 3 41 86 10.15388/MusLithuan.2015.2.9208 МУЗЕИ БССР В ГОДЫ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 1928–1941 гг. http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/9209 <p>В настоящей статье представлена информация о создании и функционировании новой модели советского музея в БССР 1930-х гг. Впервые для исследования этого вопроса был привлечен такой широкий спектр архивных источников, периодических изданий и современных исследований. В рассматриваемый период были подвергнуты революционной ломке основные социальные функции музеев Советской Белоруссии, в том числе документирование социальных процессов, интерпретация коллекций в экспозициях, культурно-образовательная деятельность. Идеологами культурной революции было выработано новое понимание музея как одного из наиболее важных инструментов воспитания коммунистических масс. На примере белорусских государственных и общественных музейных учреждений автор знакомит читателя с механизмами разрушения фундаментальных основ музейного дела и создания нового музея – продукта тоталитарного общества.</p> Alexander A. Huzhalouski Autorinės teisės (c) 2015-12-29 2015-12-29 3 87 122 10.15388/MusLithuan.2015.2.9209