Tyrimų su žmonėmis etiškumo dilemos
Akademinės patirtys
Kathryn Roulston
University of Georgia
Judith Preissle
University of Georgia
Publikuota 2018-10-12
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2018.0.11885

Supplementary Files

PDF

Reikšminiai žodžiai

tyrimo etika, tyrimo dalyviai, etikos priežiūros komitetai, institucinė vertinimo komisija

Kaip cituoti

Roulston, K. ir Preissle, J. (2018) Tyrimų su žmonėmis etiškumo dilemos, Acta Paedagogica Vilnensia, 40, p. 11-24. doi: 10.15388/ActPaed.2018.0.11885.

Santrauka

[straipsnis anglų kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai lietuvių kalba] 

Šiame straipsnyje autorės, remdamosi įgyta patirtimi dalyvaujant etikos vertinimo komisijoje Jungtinėse Amerikos Valstijose, gilinasi į su žmonėmis atliekamų tyrimų etikos klausimą. Autorės pristato tris fiktyvius pavyzdžius, kurie atskleidžia ginčytinas sritis, kylančias tyrimų pasiūlymuose žmonių, kaip tyrimo dalyvių, apsaugos klausimu. Straipsnyje pateikiama pavyzdžių, kurie iliustruoja: 1) paskatą įgyti naujų žinių iš naujų temų įtraukiant tuos asmenis, kurie gali būti laikomi pažeidžiamais tyrimo dalyviais; 2) naujų ir patyrusių tyrėjų siekį sukurti tokį tyrimo dizainą, kuris atitiktų jų interesų lauką, tačiau nepažeistų ir tyrimo dalyvių interesų; 3) tarp komisijos narių kylančius nesutarimus dėl reikalavimų, būtinų norint atsakingai atlikti tyrimą. Straipsnyje taip pat pateikiama etikos vertinimo rekomendacijų tiek fakultetams, atsakingiems už studentų tyrimus, tiek pradedantiems tyrėjams, teikiantiems savo tyrimų pasiūlymus etikos aspektams vertinti.

Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.