Kompleksiškumai, prieštaravimai ir karnavalai: mikroetnografinis vidurinio ugdymo mokinių trukdymo per anglų kalbos pamokas tyrimas
Mokyklos bendruomenė ir klasės kultūra
Matt Seymour
The Ohio State University
Publikuota 2018-10-12
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2018.0.11889

Supplementary Files

PDF

Reikšminiai žodžiai

mikroetnografinis tyrimas, diskurso analizė, trukdymas pamokų metu, karnavalas, klasės valdymas

Kaip cituoti

Seymour, M. (2018) „Kompleksiškumai, prieštaravimai ir karnavalai: mikroetnografinis vidurinio ugdymo mokinių trukdymo per anglų kalbos pamokas tyrima“s, Acta Paedagogica Vilnensia, 40, p. 70-93. doi: 10.15388/ActPaed.2018.0.11889.

Santrauka

[straipsnis anglų kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai lietuvių kalba]

Mokymo proceso metu daugeliui ugdytojų tenka reaguoti į nepaklusnius ir trukdančius mokinius. Dauguma atliekamų mokinių trukdymo tyrimų fokusuojama į klasių valdymo strategijas ir taktikas, tačiau tik nedaugelyje jų gilinamasi į pačią trukdymo prigimtį, jo ideologinę reikšmę ir socialinius trukdymo padarinius. Taigi šiame darbe, pasitelkiant etnografinį metodą ir mikroetnografinę diskurso analizę, nagrinėjami mikro- ir makrostruktūrų kompleksiškumai ir prieštaravimai, kurių kyla Jungtinių Amerikos Valstijų vienuoliktos ir dvyliktos klasės mokiniams pradėjus trukdyti anglų kalbos pamokų metu vykstančias diskusijas apie tekstus. Remiantis Bakhtino karnavalo sąvoka, darbe nagrinėjama trukdymo klasėse struktūra, kuri paskatina daugialypes bei prieštaringas ideologijas ir tuo pat metu palaiko bei griauna galių struktūras. Priešingai nei bendras įsitikimas, kad trukdymas klasėse kelia iššūkių egzistuojančiai galiai, tam tikrais atvejais jis kaip tik paskatina galių santykius platesniame kultūriniame lauke. Šiame straipsnyje išryškinami kompleksiškumai ir prieštaravimai, būdingi skirtingų asmenų mokyklose sąveikai bei skatinama permąstyti, kaip ugdytojai vertina trukdymą per pamokas ir reaguoja į jį. Galiausiai straipsnyje akcentuojama, kad, priimdami kompleksiškumus ir prieštaravimus, ugdytojai ir tyrėjai gali pažvelgti į ugdymo sistemą kaip būdą veiksmingai ir etiškai įsiterpti į struktūras, kai šios tampa problemiškos.

Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.