Socialinis ir emocinis ugdymas: mokytojo perspektyva
Mokyklos bendruomenė ir klasės kultūra
Vita Venslovaitė
Vilniaus universitetas
Laura Danylienė
VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“
Publikuota 2018-10-12
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2018.0.11891

Supplementary Files

PDF

Reikšminiai žodžiai

emocinis intelektas, socialinis ir emocinis ugdymas, socialinės ir emocinės kompetencijos

Kaip cituoti

Venslovaitė, V. ir Danylienė, L. (2018) Socialinis ir emocinis ugdymas: mokytojo perspektyva, Acta Paedagogica Vilnensia, 40, p. 111-126. doi: 10.15388/ActPaed.2018.0.11891.

Santrauka

[straipsnis lietuvių kalba; santrauka ir reikšminiai žodžiai anglų kalba]

Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize, pristatomi teoriniai socialinio ir emocinio ugdymo (toliau – SEU) bei emocinio intelekto aspektai ir atskleidžiama SEU reikšmė bei išryškinamas mokytojo vaidmuo diegiant socialinį ir emocinį ugdymą Lietuvos mokyklose. Remiantis tyrimo rezultatais, atskleidžiamas mokytojų, tiek dirbančių su SEU programomis, tiek ir nedirbančių su jomis, požiūris į SEU, jų galimybės ir pasirengimas dirbti su šiomis programomis. Mokytojai įvardija galimus iššūkius ir pateikia siūlymų, kaip sėkmingai įgyvendinti SEU. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidžia galimus SEU vykdymo sunkumus, tačiau kartu gauta nemažai siūlymų, kurie padėtų tobulinti SEU įgyvendinimą.

Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.