T. 42 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 42 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-07-12

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
8-9
PDF

Straipsniai

Zanda Rubene, Linda Daniela, Dace Medne
Ne ta ranka – ne toks vaikas: kairiarankių vaikų ugdymas sovietinėje Latvijoje
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Lajos Somogyvári
Leninas kaip vaikas. Vizualinė propaganda ir pedagogika
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Juozapas Labokas
Katalikiškojo ugdymo sampratų lyginamoji analizė: jėzuitiškoji ir kunigo Luigi Giussani koncepcijos
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Birutė Pociūtė, Laima Bulotaitė, Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Konsultavimas mokykloje: keturių šalių konsultavimo profesionalų darbo ypatumų palyginimas
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71 | Straipsnio (HTML) peržiūros 37
Rimantas Želvys, Kamchat Esenova, Ainur Rakhymberdiyeva
Mokyklų vadovų vadybinė patirtis ir universitetinės magistrantūros studijos: dviejų posocialistinių šalių palyginimas, pasinaudojant TIMSS 2015 ir PIRLS 2016 metų tyrimų duomenimis
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė, Simona Merkytė
Mokytojų pasidalytoji lyderystė ir tarpasmeninė komunikacinė kompetencija
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Aistė Burkė
Mokyklos estetinės ugdymo(si) aplinkos ir mokinių meninės saviraiškos sąsajos
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 149 | Straipsnio (HTML) peržiūros 63
Vaiva Grabauskienė, Rasa Lapėnienė
Ritmo supratimo ugdymas atliekant origamio aplikacijos užduotis antroje klasėje
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92 | Straipsnio (HTML) peržiūros 82
Rūta Bružienė
Universitetų jungimas Lietuvoje: žiniasklaidos diskursai
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31

Recenzijos

Jūratė Baranova
Diskusija apie posthumanistinį ugdymą
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64 | Straipsnio (HTML) peržiūros 33

Pabaigos puslapiai

Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
166-169
PDF
Reikalavimai „Acta paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 110 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
170-176
PDF