Experimental and Use-wear Examinations of Flint Knives: Reconstructing the Butchering Techniques of Prehistoric Lithuania

Tomas Rimkus, Gvidas Slah

Santrauka


Eksperimentiniai ir trasologiniai titnaginių peilių tyrimai. Skerdimo technologijų priešistorinėje Lietuvoje rekonstrukcija

Tiriant Lietuvos akmens amžiaus medžiagą, gausiai aptinkama titnaginių skelčių su utilizacinėmis žymėmis darbinėse kraštinėse. Dažnai skeltės būna papildomai apdorotos įvairių tipų retušu, kuris byloja apie dirbinio panaudojimą. Neišlikus organinės kilmės medžiagų, suprasti tikrąją dirbinio paskirtį tampa itin nelengva. Tokių titnaginių skelčių, kurios tipologiškai išskirtos kaip peiliai, Lietuvoje randama tyrinėjant vėlyvojo neolito–ankstyvojo bronzos amžiaus paminklus. Jų išskirtiniai technologiniai gamybos ypatumai konstatuoja tam tikrą dirbinio funkciją. Šiame straipsnyje, remiantis Lietuvos vėlyvojo neolito ir ankstyvojo bronzos amžiaus paminkluose rastais titnaginiais peiliais, siekiama atkurti priešistorės gyvūnų skerdimo technologijas. Tikslui įgyvendinti taikyti eksperimentiniai ir trasologiniai tyrimo metodai. Remdamiesi tyrimo rezultatais, pateikiame naujų įžvalgų apie titnaginių peilių naudojimą ir metalo dirbinių efektyvumą apdorojant gyvūnų skerdeną.


Raktiniai žodžiai


titnaginiai peiliai, trasologija, eksperimentinė archeologija, priešistorės technologijos, vėlyvasis neolitas–ankstyvasis bronzos amžius, Lietuva

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2016.17.10683