The First Farmers of Ukraine: an Archaeobotanical Investigation and AMS Dating of Wheat Grains from the Ratniv-2 Site

Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė, Sergey Telizhenko

Santrauka


Pirmieji Ukrainos žemdirbiai: Ratniv-2 objekto archeo-botaniniai tyrimai ir kviečių grūdų datavimas radioaktyviosios anglies metodu (AMS)

Šiame straipsnyje pateikiami archeobotaninių tyrimų rezultatai iš Ratniv-2 archeologinio objekto, esančio Vakarų Ukrainoje, priklausančio linijinės juostinės keramikos kultūrai. Augintų kultūrinių augalų ir piktžolių įvairovė atspindi įprastą linijinės juostinės keramikos kultūros gyventojų augintų augalų racioną, kuris labai panašus visuose šios kultūros paplitimo regionuose. Datavimas gautas tiesiogiai tiriant kultūrinius augalus, aptiktus Ratniv-2 objekte, parodė, kad ši kultūra išplito iki pat Ukrainos jau pirmoje savo stadijoje, tai yra gerokai anksčiau nei prieš tai manyta. Nauji archeobotaniniai duomenys ir datavimo rezultatai, pristatyti šiame
straipsnyje, padėjo eliminuoti anksčiau pateiktas teorijas apie žemdirbystės laikotarpį ir geografinę kilmę Ukrainoje. Tikėtiniausia, kad linijinės juostinės keramikos kultūros gyventojai yra pirmieji, vertęsi žemdirbyste Ukrainos teritorijoje.


Raktiniai žodžiai


linijinės juostinės keramikos kultūra, ankstyviausių kultūrinių augalų auginimas, žemdirbystės plitimas, pirmieji Ukrainos ūkininkai, neolitas

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2016.17.10685