XIII–XIV amžiaus Kernavės keramika

Dovilė Baltramiejūnaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama viduramžių Kernavės miesto XIII–XIV a. apžiestos keramikos kolekcija. Detaliai nagrinėjami buityje naudotų indų technologiniai, morfologiniai, puošybiniai požymiai, ieškoma galimos paskirties, erdvės ir chronologijos nulemtų reikšmingų bruožų. Apibendrinant būdingus požymius, išskiriamos stilistinės indų grupės. Joms priskiriamų indų ir jų fragmentų sklaidos analizė išryškina puodininkystės vaidmenį ir raidą viduramžiškoje ankstyvojo Lietuvos miesto visuomenėje.


Raktiniai žodžiai


Kernavė, viduramžiai, apžiesta keramika, puodininkystė

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/ArchLit.2016.17.10686