(1)
Merkevičius, A. Tarp Viduramžių Archeologijos, Paveldo Apsaugos Ir Archeologijos Vadybos. Pokalbis Su Prof. Dr. Albinu Kuncevičiumi. AL 2017, 18, 9-22.