MERKEVIČIUS, A. Tarp viduramžių archeologijos, paveldo apsaugos ir archeologijos vadybos. Pokalbis su prof. dr. Albinu Kuncevičiumi. Archaeologia Lituana, v. 18, p. 9-22, 28 dez. 2017.