[1]
A. Merkevičius, „Tarp viduramžių archeologijos, paveldo apsaugos ir archeologijos vadybos. Pokalbis su prof. dr. Albinu Kuncevičium“i, AL, t. 18, p. 9-22, gruodž. 2017.