Merkevičius, A. „Tarp Viduramžių Archeologijos, Paveldo Apsaugos Ir Archeologijos Vadybos. Pokalbis Su Prof. Dr. Albinu Kuncevičium“i. Archaeologia Lituana, T. 18, Dec. 2017, p. 9-22, doi:10.15388/ArchLit.2017.18.11692.