Merkevičius, Algimantas. „Tarp Viduramžių Archeologijos, Paveldo Apsaugos Ir Archeologijos Vadybos. Pokalbis Su Prof. Dr. Albinu Kuncevičium“i. Archaeologia Lituana 18 (gruodžio 28, 2017): 9-22. žiūrėta spalio 15, 2019. http://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/11692.