1.
Merkevičius A. Tarp viduramžių archeologijos, paveldo apsaugos ir archeologijos vadybos. Pokalbis su prof. dr. Albinu Kuncevičiumi. AL [Prieiga per internetą]. 28 gruodž. 2017 [žiūrėta 15 spal. 2019] ;18:9-2. Available from: http://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/11692