Paraiškos
Ekonomika
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau išvardintais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos gali būti atmestos.
  • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams (arba paaiškinimai šia tema pateikiami Komentaruose redaktoriui).
  • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formate.
  • Kur įmanoma, pateikiamos nuorodos į Interneto šaltinius; jus turi būti teisingos, jas galima aktyvuoti.
  • Tekstas pateikiamas 12 dydžio šriftu. Kur reikalinga, akcentavimui naudojamas kursyvas, o ne pabrauktas tekstas (kadangi pabrauktas tekstas reiškia nuorodą į internetinius šaltinius). Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos atitinkamose vietose, o ne straipsnio gale.
  • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus Reikalavimai autoriams.

Nurodymai autoriams

The journal Ekonomika presents original explanations and solutions to theoretical and methodological economic problems and research, and focuses on the analysis and evaluation of the current state and development of economics, economic sectors and business firms’ strategies in local and foreign markets, which contribute to the advancement of economic science in the Central and East European (CEE) region. Also, investigations of practical issues pertaining to the regional economy, evaluation of methods and solutions to economic problems may be submitted. The journal presents analyses of economic management issues, their scholarly interpretation and evaluation, which are of interest not only to academics but also to practitioners. Authors are also invited to submit book reviews, critiques, and other informative material for publication at the end of each issue.

We suggest that the paper contain all the necessary parts of a scientific paper such as aims, objectives, methods, results, conclusions, and a list of references. The paper should indicate the address of the author’s institutional affiliation.

More concretely, the first page should present the title of the paper, name of the author(s), affiliation, address, and e-mail address. The article should first have an abstract, followed by an introduction, the core of the paper, finally analysis, conclusion, and reference list. The abstract should have the research objective clearly indicated, which methods were employed, indicate the study’s findings, list conclusions and up to 5 keywords. The length of the abstract should be no more than 1500 symbols. The text must be printed using a 1.5 line spacing. The sent document should be in a common word processing format, such as Word or RTF. We will not accept documents in the PDF format. We request the Times New Roman font. It is strongly recommended not to exceed one publisher’s sheet (35.000 - 45.000 symbols).

References to authors in the text should be in the following style: (Kohonen, 2001; Tyugu, 1998). The list of bibliographic references must be presented in alphabetic order, and the format of references should follow the APA requirements. For example, Lav-ingne, M. (1995). The Economics of Transition: From Socialist Economy to Market Economy – London, Macmillan Press, 295 p.; Olsen, T.E., Osmundsen, P. (2003). Spillovers and international competition for investments. Journal of International Economics, Vol. 59, issue 1, p. 211–238.

Articles may be submitted on the journal's webpage or sent by email. 

Address for submitting articles and for the purchase of published ones:
Editorial board of Ekonomika
Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration
Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius, Lithuania
Phone: (+370 5) 236 61 26, 236 62 92
E-mail: ekonomika@evaf.vu.lt

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).