Redakcinė kolegija

Vyriausioji redaktorė / Editor-in-Chief

Doc. Nijolė Radavičienė
Vilniaus universitetas (01H)

Vyriausiosios redaktorės pavaduotojas / Deputy Editor

Prof. Česlovas Kalenda
Vilniaus universitetas (01H)

Atsakingasis sekretorius / Executive Secretary

Doc. Jonas Dagys
Vilniaus universitetas (01H)

Nariai / Members

Prof. Hans Albert
Heidelberg University, Germany (01H)

Prof. Emil Angehrn
Basel University, Switzerland (01H)

Prof. Jūratė Baranova
Lietuvos edukologijos universitetas (01H)

Prof. Jacek Juliusz Jadacki
Warsaw University, Poland (01H)

Prof. Maija Kūle
Institute of Philosophy and Sociology, Latvia (01H)

Prof. Bronius Kuzmickas
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (01H)

Prof. Alphonso Lingis
Pennsylvania State University, USA(01H)

Prof. Anatolij Michailov
European Humanities University, Belarus (01H)

Prof. Algis Mickūnas
Ohio University, USA(01H)

Prof. Evaldas Nekrašas
Vilniaus universitetas, Lietuva (01H)

Prof. Elena Macevičiūtė
Boras and Göteborg University, Sweden (06H)

Prof. Jörn Rüsen
Institute for Advanced Studies in Humanities, Germany (01H)

Prof. Marius Povilas Šaulauskas
Vilniaus universitetas, Lietuva (01H)

Prof. Arvydas Šliogeris
Vilniaus universitetas, Lietuva (01H)