Redakcinė kolegija

Vyriausioji redaktorė

Doc. Nijolė Radavičienė
Vilniaus universitetas (01H)

Vyriausiosios redaktorės pavaduotojas

Prof. Česlovas Kalenda
Vilniaus universitetas (01H)

Atsakingasis sekretorius

Doc. Jonas Dagys
Vilniaus universitetas (01H)

Nariai:

Prof. Timo Airaksinen
Helsinkio universitetas (01H)

Prof. Hans Albert                                   
Heidelbergo universitetas (01H)

Prof. Emil Angehrn                                
Bazelio universitetas (01H)

Prof. Jūratė Baranova                            
Lietuvos edukologijos universitetas (01H)

Prof. Adam Chmielewski                        
Vroclavo universitetas (01H)

Doc. Saulius Geniušas           
Hong Kongo universitetas (01H)

Prof. Jacek Juliusz Jadacki                     
Varšuvos universitetas (01H)

Vyr. m. d. Siobhan Kattago                   
Tartu universitetas (01H)

Prof. Maija Kūle                                     
Latvijos u
niversitetas (01H)

Prof. Algis Mickunas                              
Ohajo universitetas (01H)

Prof. Evaldas Nekrašas                          
Vilniaus universitetas (01H)

Prof. Jörn Rüsen                                     
Eseno Humanitarinių mokslų pažangių studijų institutas (01H)

Prof. Marius Povilas Šaulauskas            
Vilniaus universitetas (01H)

Prof. Arvydas Šliogeris                           
Vilniaus universitetas (01H)

Vyr. m.d. Audronė Žukauskaitė             
Lietuvos kultūros tyrimų institutas (01H)