Redakcinė kolegija

Vyriausioji redaktorė (Editor-in-Chief)
Prof. habil. dr. (hp) RITA ŠERPYTYTĖ
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)
Vilnius University (Philosophy 01 H)

Atsakingoji sekretorė (Executive Secretary)
Doc. dr. DANUTĖ BACEVIČIŪTĖ
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)
Vilnius University (Philosophy 01 H)

Nariai:
Prof. RICHARD A. COHEN
Buffalo universitetas, SUNNY, JAV (Filosofija 01 H, Nekrikščionių religijos H 190)
Buffalo University, SUNNY, USA (Philosophy 01 H, Non-Cristian Religions H 190)

Prof. GIANLUCA CUOZZO
Turino universitetas, Italija (Filosofija 01 H)
Turin University, Italy (Philosophy 01 H)

Doc. dr. KĘSTUTIS DUBNIKAS
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)
Vilnius University (Philosophy 01 H)

Prof. dr. ROMUALDAS DULSKIS
Vytauto Didžiojo universitetas (Teologija 02 H)
Vytautas Magnus University (Theology 02 H)

Prof. dr. LILIJA DUOBLIENĖ
Vilniaus universitetas (Edukologija 07 S)
Vilnius University (Educology 07 S)

Doc. dr. ARŪNAS GELŪNAS
Vilniaus dailės akademija (Menotyra 03 H, Filosofija 01 H)
Vilnius Art Academy (History and Theory of Arts 03 H, Philosophy 01 H)

Dr. REGINA LAUKAITYTĖ
Lietuvos istorijos institutas (Istorija 05 H)
The Lithuanian Institute of History (History 05 H)

Dr. SIGITA MASLAUSKAITĖ
Vilniaus dailės akademija (Menotyra 03 H)
Vilnius Art Academy (History and Theory of Arts 03 H)
Prof. habil. dr. (hp) Vytauto Didžiojo universitetas (Filosofija 01 H)

Prof. habil. dr. (hp) GINTAUTAS MAŽEIKIS
Vytautas Magnus University (Philosophy 01 H)

Doc. dr. MINTAUTAS GUTAUSKAS
Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)
Vilnius University (Philosophy 01 H)

Prof. MAURIZIO PAGANO.
L. Pareysono filosofinių religinių studijų centras, Turinas, Italija (Filosofija 01 H)
The Center of Philosophical-Religious Studies of L. Pareyson, Turin,Italy (Philosophy 01 H)

Dr. TOJANA RAČIŪNAITĖ
Vilniaus dailės akademija (Menotyra 03 H)
Vilnius Art Academy (History and Theory of Arts 03 H)

Prof. dr. JUOZAS SKIRIUS
Lietuvos edukologijos universitetas (Istorija 05 H)
Lithuanian University of Educational Sciences (History 05 H)

Prof. habil. dr. (hp) TOMAS SODEIKA
Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas (Filosofija 01 H)
Kaunas University of Technology, Vilnius University (Philosophy 01 H)