Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjama informacijos ir komunikacijos mokslų srities problematika, analizuojama informacijos ir žinių visuomenė, jos teisiniai, socialiniai, technologiniai aspektai, informacijos ir žinių visuomenės kultūros, švietimo, ekonomikos ir informacijos bei žinių vadybos klausimai, pristatomi organizacijos komunikacijos vadybos, lyčių komunikacijos, kultūros tyrimai, žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros tyrimai. Skelbiamos naujų knygų, mokslinių tyrimų recenzijos, apžvalgos.

2016-2019 m. mokslo žurnalo leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).
2009–2015 metais leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą

"Informacijos mokslai" nepertraukiamai leidžiami nuo 1994 metų.


Mokslo darbai „Informacijos mokslai“ yra įtraukti į tarptautines duomenų bazes:
Library and Information Science Abstracts(LISA)
EBSCO Electronic Journals Service
SCOPUS 

Publikavimo politika ir etika

Etika

Žurnalo „Informacijos mokslai“ redaktorių kolegija skatina autorius ir recenzentus laikytis Publikavimo etikos komiteto (angl. the Committee on Publication Ethics (COPE)) elgesio kodekso ir vadovautis gerąja publikavimo praktika (https://publicationethics.org/resources/guidelines).

Autoriai, teikiantys savo publikacijas mokslo žurnalui „Informacijos mokslai“, turėtų remtis Europos tyrimų integralumo elgesio kodeksu (http://www.allea.org/publications/joint-publications/european-code-conduct-research-integrity/) arba Lietuvos mokslo tarybos patvirtintu Tyrėjų etikos kodeksu (http://www.lma.lt/mokslininko-etikos-kodeksas).

Recenzavimas

Mokslo darbų žurnalas „Informacijos mokslai“ yra recenzuojamas, jo tikslas – plėtoti žinių tinklą, skatinant autorius ir institucijas dalytis kokybišku turiniu. Žurnalo redaktorių kolegija siekia, kad visi suinteresuotieji: autoriai, red. kolegijos nariai, recenzentai, leidėjas, laikytųsi etikos reikalavimų. Tarp suinteresuotųjų kilus galimam interesų konfliktui, autoriai ir recenzentai apie tai būtinai turi informuoti žurnalo redaktorių kolegiją.

Esminiai reikalavimai autoriams:

-          Recenzuoti pateiktų darbų autorių autorystė turi būti priskiriama tik tiems asmenims, kurie daug prisidėjo prie pubikacijos koncepto, dizaino sukūrimo, jos paskelbimo.

-          Autoriai turėtų pateikti originalius darbus, o naudodamiesi kitų autorių darbais jų tezes tinkamai cituoti.

-          Esant būtinybei, recenzentai gali autoriaus paprašyti pateikti tyrimo, pristatomo publikacijoje, duomenis.

Išsamesnė atmena autoriams yra pateikiama kiekvieno žurnalo numeryje ir žurnalo interneto svetainėje (http://www.zurnalai.vu.lt/index.php/informacijos-mokslai/information/authors).

Visos publikacijos yra recenzuojamos dviejų recenzentų. Įprastai autoriams duodama užtektinai laiko pataisyti. Autoriai, kurių straipsniai buvo atmesti, atlikę esminius pataisymus, gali pakartotinai teikti publikacijas. Jei publikacija buvo atmesta dėl plagijavimo, jos negalima pakartotinai teikti recenzuoti.

Atvira prieiga

Mokslo darbų žurnalas „Informacijos mokslai“ yra atviros prieigos, visas jame publikuojamas turinys prieinamas nemokamai: turinį galima skaityti, išsaugoti, spausdinti ar susieti su kitais tekstais be leidėjo ar autoriaus sutikimo.

Mokesčio nereikia mokėti ir už straipsnio teikimą publikuoti (recenzavimą), ir už jo publikavimą.

1 - 1, iš viso 1
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos