Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

ISSN: 1392–1517
eISSN: 2029–8315

Tarptautinis žurnalas Kalbotyra skirtas įvairių kalbų aspektų (taip pat ir tarpkalbinių) sinchroniniams ir diachroniniams tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, knygų recenzijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga. Visada išleidžiamas vienas numeris per metus. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti anglų, lietuvių, prancūzų ar vokiečių kalbomis. Kiekvieną straipsnį recenzuoja bent du anoniminiai recenzentai, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai.

Žurnalo Kalbotyra turinys yra pasiekiamas per šias duomenų bazes / direktorijas:

 • Bibliography of Linguistic Literature
 • CEEOL
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • EBSCO Communication & Mass Media Complete
 • EBSCO Communication Source
 • ERIH PLUS
 • Gale
 • HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link)
 • Linguistic Bibliography (Online) BRILL
 • Linguistics Abstracts Online
 • Lituanistika
 • MLA International Bibliography
 • MLA Directory of Periodicals
 • National Institute of Standards and Technology Virtual Library
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest
 • Russian Academy of Sciences Bibliographies (EBSCO)
 • TOC Premier (EBSCO)
 • Ulrichs Web
 • Universitatsbibliothek Regensburg
 • WorldCat

Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu. Kalbotyra suteikia teisę neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį pagal Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licenciją (CC BY-NC 4.0). Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Žurnalo redkolegija ir recenzentai vadovaujasi COPE (the Committee on Publication Ethics) skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais. Autoriai, norintys publikuoti straipsnius žurnale Kalbotyra, taip pat skatinami vadovautis COPE skelbiamais etikos ir sąžiningumo principais.

Žurnalas leidžiamas nuo 1958 m.

Straipsniai į Kalbotyros 71-ąjį numerį priimami iki 2018 m. gegužės 31 d. 

2015 m. 67-ojo Kalbotyros numerio leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba (reg. Nr. LEI-15085).

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

„Knygotyra“ nepertraukiamai leidžiama nuo 1961 metų (1961–1969 metais pavadinimu „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, nuo1970 m. – „Knygotyra“). Žurnalas savo pobūdį (Lietuvos knygos tyrimai) išlaikė visą gyvavimo laiką, kartu stengėsi operatyviai reaguoti į aktualias šiandienos pasaulio knygotyros problemas. Iš pradžių žurnalas ėjo dviem sąsiuviniais: vienas buvo skirtas knygos istorijai ir leidybai, antras – bibliotekininkystei, bibliografijai, informatikai. 1990 metais antrasis sąsiuvinis įgijo savarankiško leidinio pavidalą ir nuo 1994 metų iki šiol leidžiamas „Informacijos mokslų“ pavadinimu. 1990-aisiais jau buvo pribrendęs reikalas reformuoti leidinį: pasikeitusi visuomeninė ir politinė situacija atvėrė naujas galimybes iki tol mažiau kultivuotų mokslo šakų plėtrai, platesnei knygotyros bei informacijos mokslų raiškai, o atsiskyrusių leidinių pavadinimai („Knygotyra“ ir „Informacijos mokslai“) tiksliau apibrėžė jų turinį. 1990–2002 m. „Knygotyra“ buvo leidžiama vienu metiniu tomu, nuo 2002 metų – dviem tomais, išeinančiais birželio-liepos ir spalio-lapkričio mėnesiais. Padidėjo „Knygotyros“ apimtis: pradėjusi nuo 15 autorinių lankų per metus, dabar „Knygotyra“ leidžiama po 40–45 aut. lankus per metus.

„Knygotyros“ tematika aprėpia knygotyros teoriją ir metodologiją, knygos istoriją ir istoriografiją, šaltiniotyrą, knygos meną, bibliofiliją, knygos kultūros, tradicinės ir skaitmeninės leidybos tyrimus, knygos paveldotyrą, knygos medijų sistemoje tyrimus, taip pat artimas knygotyrai giminingų mokslų temas (bibliotekų ir bibliotekininkystės istorija, bibliografija, archyvistika, dokumentotyra ir kt.), tarpdisciplininius dalykus.

„Knygotyra“ turi suformavusi savo, kaip mokslo žurnalo, tapatybę: laikosi publikavimo tradicijų, turi nuolatinių autorių branduolį, yra skaitoma, atpažįstama ir vertinama ne tik Lietuvos, bet ir užsienio mokslo visuomenėje. Žurnalas komplektuojamas dvylikoje Europos, Amerikos ir Azijos šalių, Vilniaus universiteto biblioteka mainais „Knygotyrą“ siunčia 23 užsienio institucijoms. 

,,Knygotyra“ referuojama šiose tarptautinėse duomenų bazėse:

Book History Online (BHO)
http://bibliographies.brillonline.com/browse/book-history-online

EBSCO Electronic Journals Service
http://ejournals.ebsco.com/Login.asp?Researcher=1

Library, Information Science et Technology Abstracts (LISTA) https://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-and-technology-abstracts

Modern Language Association International Bibliography https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB): Electronic Journals Library http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

Ulrich’s Web
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

„Kriminologijos studijos“ – tai akademinis žurnalas, kurio pagrindiniai tikslai yra stiprinti kriminologų bendradarbiavimą Lietuvoje ir informuoti mokslo atstovus, kurie domisi kriminologija, apie vykdomus mokslinius darbus ir tų darbų rezultatus bei supažindinti Lietuvos mokslo bendruomenę su naujausiais užsienio šalių kriminologų darbais. Žurnalas siekia, kad skirtingų sričių ir krypčių (pvz., psichologijos, sociologijos, teisės) mokslininkai bendradarbiautų bei plėtotų tarpdisciplininius mokslinius tyrimus.
„Kriminologijos studijų“ žurnalas pasirodo du kartus metuose: liepos ir gruodžio mėnesiais. Žurnalą leidžia trys institucijos: Vilniaus universitetas, Teisės institutas ir Lietuvos kriminologų asociacija.
„Kriminologijos studijų“ redakcija priima įvairios tematikos empirinius, analitinius apžvalginius ir teorinius mokslinius straipsnius, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijas, apžvalgines publikacijas iš mokslinių renginių (pvz., mokslinių konferencijų) parašytas lietuvių arba anglų kalba.
1 - 3, iš viso 3
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos