Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Mokslo žurnalas „Lietuvių kalba“

ISSN: 1822-525X 

Lietuvių kalba yra recenzuojamas tarptautinis lietuvių kalbai skirtas žurnalas. Jame skelbiami įvairių kalbos lygmenų – fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir sintaksės, leksikos ir diskurso, semantikos ir pragmatikos – tyrimai. Priimamos tiek empirinius tyrimus apibendrinančios, tiek teorinius dalykus svarstančios ar tyrimų metodologiją tobulinančios publikacijos. Žurnale skelbiami mokslo tiriamieji bei analitiniai straipsniai ir knygų recenzijos, taip pat apžvalginiai bei diskusiniai straipsniai, moksliniai esė.

Žurnalas leidžiamas tik elektroniniu formatu. Per metus išeina vienas jo tomas. 

Žurnale spausdinami darbai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbomis.

Žurnalui įteikti straipsniai anonimiškai vertinami ne mažiau kaip dviejų recenzentų (vienas iš jų – redakcinės kolegijos narys), jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai. 

Žurnalas Lietuvių kalba yra įtrauktas į šias tarptautines bazes: 

• ERIH PLUS nuo 2007
• EBSCOhost (per MLA) nuo 2007
• Gale (per MLA) nuo 2007
• Linguistic Bibliography (Online) (Brill) nuo 2007
• Lituanistika nuo 2007
• MLA  Directory of Periodicals nuo 2007
• MLA International Bibliography nuo 2007
• Primo Central (ExLibris) (per MLA) nuo 2007
• ProQuest (per MLA) nuo 2007
• Ulrichs Web nuo 2011

Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu. Lietuvių kalba suteikia teisę neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai. 

Elektroninis žurnalas Lietuvių kalba įkurtas gavus paramą iš Valstybinio mokslo ir studijų fondo (2006–2007 m.) moksliniam projektui „Elektroninis mokslo žurnalas Lietuvių kalba“. Projekto partneriai – Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvių kalbos institutas. Pirmasis žurnalo numeris suformuotas antraisiais projekto metais (2007). 

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Būtinybė Lietuvos chirurgų ir su chirurgais bendradarbiaujančių draugijų mokslinius darbus publikuoti viename periodiniame leidinyje lėmė sprendimą tęsti tokio žurnalo leidybą. Periodinio leidinio „Lietuvos chirurgija“ tikslai: supažindinti su Lietuvos ir užsienio šalių chirurgijos naujovėmis, mokslinės literatūros apžvalgomis, skelbti originalius retrospektyviuosius, perspektyviuosius, eksperimentinius ir kito pobūdžio straipsnius, pasidalyti darbo patirtimi, aprašyti retus ir ypatingus klinikinius atvejus, skelbti draugijų posėdžių medžiagą, rekomendacijas, nuomones, informaciją, recenzuoti knygas, straipsnius.

Žurnalas skiriamas ne vien tik chirurgijos profilio gydytojams. Medžiaga priimama ir spausdinama lietuvių ir anglų kalbomis. Visus straipsnius recenzuoja mokslo laipsnius turintys specialistai. Jie yra redaktorių kolegijos nariai arba konsultantai.

„Lietuvos chirurgija“ tampa oficialus Lietuvos chirurgų asociacijos, Lietuvos žaizdų gydymo asociacijos, Lietuvos ambulatorinės chirurgijos draugijos, Lietuvos endoskopuotojų draugijos, Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgijos draugijos, Lietuvos koloproktologų draugijos, Lietuvos kraujagyslių chirurgų draugijos, Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos, Lietuvos neurochirurgų draugijos, Lietuvos onkologų draugijos, Lietuvos patologų draugijos, Lietuvos plaštakos chirurgijos ir reabilitacijos draugijos, Lietuvos traumatologų ir ortopedų draugijos, Lietuvos urologų draugijos, Lietuvos vaikų chirurgų draugijos, Lietuvos veido ir žandikaulių chirurgų draugijos, Lietuvos vertebrologų draugijos, Vilniaus chirurgų draugijos, Kauno krašto chirurgų draugijos, Klaipėdos krašto chirurgų draugijos, Šiaulių krašto chirurgų draugijos, Panevėžio krašto chirurgų draugijos žurnalas. Jis yra atviras ne tik chirurginio profilio, bet ir visoms draugijoms, medikams, bendradarbiaujantiems su chirurgais. Leidinys yra registruotas recenzuojamas periodinis Lietuvos Respublikos mokslo žurnalas.
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

„Lietuvos istorijos studijos“ – Vilniaus universiteto istorikų leidžiamas periodinis leidinys. Jame skelbiami istorikų mokslininkų ir doktorantų naujausi praeities tyrinėjimai, publikuojami užmarštin nugrimzdę ir iš naujo surasti istorijos dokumentai, memuarai, ankstesniųjų epochų istorikų darbai.

Leidinyje spausdinami ir užsienio istorikų mokslo darbai, tyrinėjantys Lietuvos praeitį, jos istorinę raidą. Anonsuojami ir recenzuojami Lietuvoje bei kitose šalyse pasirodę naujausi moksliniai tyrinėjimai, skelbiama Vilniaus universiteto ir visos šalies istorikų mokslinio gyvenimo kronika, minimos iškiliausių tyrinėtojų sukaktys, reikšmingos Lietuvai datos.

„Lietuvos istorijos studijos“ stengiasi aprėpti Lietuvos istorijos ir kultūros visumą. Šiame leidinyje gilinamasi į lietuvių tautos valstybingumo, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, jos sąveiką su kitomis tautomis, apmąstoma pastarosios vieta pasaulio civilizacijoje. Čia pateikiamos diskusijos, nuomonių ir vertinimų įvairovė, originalios įžvalgos.

„Lietuvos istorijos studijų“ leidinyje galima rasti mokslinės ir pažintinės informacijos kiekvienam besidominčiam Lietuvos praeitimi ir dabartimi, išeivija, jos ryšių su gimtuoju kraštu istorija, apskritai civilizacija, jos kultūros raida, tarptautiniais santykiais. Tai puiki galimybė susipažinti su žymių Lietuvos istorijos tyrinėtojų naujausiomis publikacijomis, istorine mintimi Lietuvoje.

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

ISSN: 0258–0802
eISSN: 1648–1143

 

Tarptautinis žurnalas Literatūra skirtas įvairių literatūrų ir kultūrų tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, akademinės recenzijos, moksliškai komentuoti vertimai, šaltinių publikacijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga. Kiekvienais metais išleidžiami keturi Literatūros numeriai, skirti lietuvių, antikinės, rusų ir slavų bei Vakarų literatūrų paveldui ir jų recepcijai Lietuvoje tirti.

Žurnale publikuojami straipsniai parašyti anglų, lietuvių, prancūzų, rusų ar vokiečių kalbomis. Kiekvieną straipsnį recenzuoja bent du anoniminiai recenzentai, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai.

Žurnalo Literatūra turinys yra pasiekiamas per šias duomenų bazes / direktorijas:

 • CEEOL
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • EBSCO Literary Reference Center Plus
 • ERIH PLUS
 • Gale
 • HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link)
 • Lituanistika
 • MLA International Bibliography
 • MLA  Directory of Periodicals
 • National Institute of Standards and Technology Virtual Library
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest (per MLA)
 • Russian Academy of Sciences Bibliographies (EBSCO)
 • TOC Premier (EBSCO)
 • Ulrichs Web
 • Universitatsbibliothek Regensburg
 • WorldCat

Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu. Literatūra suteikia teisę neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį pagal Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licenciją (CC BY-NC 4.0). Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Žurnalo redkolegija ir recenzentai vadovaujasi COPE (Committee on Publication Ethics) skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais.

Žurnalas leidžiamas nuo 1958 m.

Viršelio nuotrauka: P. Repšio freskos Vilniaus universitete, Lietuvių filologijos centre.
1 - 4, iš viso 4
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos