Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Žurnalas „Religija ir kultūra“ skirtas tarpdisciplininiams religijos fenomeno bei religijos ir kultūros santykio tyrimams, integruotai apimantiems religijotyrines, religijos filosofijos ir etc. disciplinas. Žurnale skelbiami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, analizuojantys įvairias religijos, filosofijos ir kultūros problemas. Taip pat publikuojamos diskusijos, vertimai, mokslinės veiklos apžvalgos. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai. 

Prieinama duomenų bazėse:
EBSCO Humanities International Complete (2007) 

2016–2019 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).

2008–2013 m. leidyba finansuota Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ (su Lietuvos mokslų akademija, VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002). 

Nuo 2001 m. VU RSTC rengia kasmetines konferencijas „Religija ir kultūra”. Tais pačiais metais RSTC pradėtas vykdyti ir mokslinis projektas „Religija ir kultūra”, kurio rezultatai pristatomi ir apibendrinami kasmet vykstančiose konferencijose ir seminaruose. 2004 m. pabaigoje pasirodė pirmasis žurnalo „Religija ir kultūra” numeris, pristatantis RSTC mokslininkų ir kitų projekto dalyvių ankstesnių metų tyrinėjimų rezultatus.

Nuo 2006 metų išleistus žurnalo numerius galite paskaityti „archyve“.

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Tarptautinis keturkalbis (lietuvių, anglų, lenkų, rusų) mokslo darbų žurnalas, skirtas gramatikos, semantikos, semiotikos, sintaksės (H 352), bendrosios ir lyginamosios literatūros, literatūros kritikos, literatūros teorijos (H 390) tyrimams. Leidinyje probleminiai straipsniai, vertimai, recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos. Žurnale bendradarbiauja įvairių humanitarinių mokslų krypčių mokslininkai – lingvistai, literatūrologai, istorikai, politologai, filosofai, kultūrologai, sociologai, kuriuos domina viena reikšmingiausių šiuolaikinio humanitarinio mokslo problemų – žmogus kalbos erdvėje, žodžio reikšmė ir funkcijos visuomenėje. Prioritetas teikiamas tarpdalykiniams tyrinėjimams. Tarptautinė žurnalo redaktorių kolegija siekia ne tik supažindinti žurnalą leidžiančių šalių – Lietuvos ir Lenkijos – mokslininkus su naujausiais humanitarinės krypties tyrimais bei laimėjimais Rytų ir Centrinės Europos regiono šalyse, bet ir apskritai suintensyvinti mokslinių idėjų funkcionavimą bei sklaidą tarptautinėje erdvėje. Žurnalo vyr. redaktorė prof. habil. dr. Eleonora Lassan. Žurnalas įtrauktas į tarptautines duomenų bazes CEEOL (2005), EBSCO (2006), MLA (2007), Index Copernicus (2008), Lituanistika (2011), Linguistic Bibliography Online (2012), Ulrichs (2013). Mokslo darbų leidinyje publikuoti autorių darbai iš daugiau nei 20 pasaulio šalių.

Visi žurnalo numeriai čia

1 - 2, iš viso 2