Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Žurnalas „Religija ir kultūra“ skirtas tarpdisciplininiams religijos fenomeno bei religijos ir kultūros santykio tyrimams, integruotai apimantiems religijotyrines, religijos filosofijos ir etc. disciplinas. Žurnale skelbiami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, analizuojantys įvairias religijos, filosofijos ir kultūros problemas. Taip pat publikuojamos diskusijos, vertimai, mokslinės veiklos apžvalgos. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai. 

Prieinama duomenų bazėse:
EBSCO Humanities International Complete (2007) 

2016–2019 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).

2008–2013 m. leidyba finansuota Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ (su Lietuvos mokslų akademija, VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002). 

Nuo 2001 m. VU RSTC rengia kasmetines konferencijas „Religija ir kultūra”. Tais pačiais metais RSTC pradėtas vykdyti ir mokslinis projektas „Religija ir kultūra”, kurio rezultatai pristatomi ir apibendrinami kasmet vykstančiose konferencijose ir seminaruose. 2004 m. pabaigoje pasirodė pirmasis žurnalo „Religija ir kultūra” numeris, pristatantis RSTC mokslininkų ir kitų projekto dalyvių ankstesnių metų tyrinėjimų rezultatus.

Nuo 2006 metų išleistus žurnalo numerius galite paskaityti „archyve“.

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Tarptautinis keturkalbis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, skirtas:

 • lingvistiniams tyrimams,
 • literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai,
 • reklamos diskurso paveikumo klausimams,
 • vertimo teorijai ir praktikai.

Leidinyje spausdinami originalūs probleminiai straipsniai, recenzijos, diskusijos, mokslinės veiklos apžvalgos. Žurnale kviečiami bendradarbiauti įvairių humanitarinių mokslų krypčių mokslininkai. Prioritetas teikiamas tarpdalykiniams tyrinėjimams.

Mokslinio žurnalo iniciatorius ir pagrindinis leidėjas – VU Kauno fakultetas, partneris-leidėjas – Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose Humanitarinis fakultetas (Lenkija). Tarptautinė žurnalo redaktorių kolegija siekia supažindinti žurnalą leidžiančių šalių mokslininkus su naujausiais humanitarinės krypties tyrimais, intensyvinti mokslinių idėjų funkcionavimą bei sklaidą tarptautinėje erdvėje.

Mokslinis žurnalas leidžiamas tik elektroniniu ir spausdintu formatais.

Per metus išeina du numeriai: balandžio 25 d. ir spalio 25 d. Straipsniai pavasario numeriui priimami iki gruodžio 1 d., rudens – iki birželio 1 d.

Žurnale spausdinami straipsniai lietuvių, anglų, lenkų ir rusų kalbomis. Leidinyje skelbiami tik straipsniai, nepublikuoti nei viena iš pagrindinių leidinio kalbų.

Respectus Philologicus redkolegijai įteikti mokslo straipsniai tikrinami plagijavimo prevencijos sistema CrossCheck, anonimiškai vertinami ne mažiau kaip dviejų recenzentų (vienas iš jų – redakcinės kolegijos narys). Akademiniai straipsniai yra recenzuojami dvigubo anonimiškumo (angl. double-blind peer review) principu (autorių ir recenzentą identifikuojanti informacija įslaptinama).

Respectus Philologicus įtrauktas į šias tarptautines duomenų bazes / direktorijas:

 • Arianta (naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • DRJI (Directory of Research Journals Indexing)
 • Duotrope (subscription-based service for writers and artists)
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
 • EBSCOhost Research Databases
  • Humanities International Complete
  • Humanities International Index
  • Humanities Source
  • TOC Premier Table of Contents
  • Google Scholar
  • Index Copernicus
  • Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
  • Linguistic Bibliography Online (BrillOnline Bibliographies)
  • Lituanistika (Database of the Humanities and Social Sciences in Lithuania)
  • Modern Language Association International Bibliography (MLA)
  • Polska Bibliografia Naukowa (PNB)
  • Scilit
  • UlrichsWeb (Global Serials Directory) / Ulrich’s Periodicals Directory
  • WordCat

Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu. Respectus Philologicus suteikia teisę neribotai naudoti interneto svetainėje patalpintus ir publikuotus straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Žurnalo redkolegija ir recenzentai  vadovaujasi COPE (the Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org/) skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais (https://pub licationethics.org/node/11184). Autoriai, norintys publikuoti straipsnius žurnale Respectus Philologicus, taip pat skatinami vadovautis COPE skelbiamais etikos ir sąžiningumo principais.

Žurnalas leidžiamas nuo 1999 m.

Mokslinio žurnalo vyr. redaktorė – prof. dr. Gabija Bankauskaitė-Sereikienė

Visi žurnalo numeriai čia

1 - 2, iš viso 2
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos