Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Tarptautinis žurnalas Slavistica Vilnensis yra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto periodinis (kasmetinis) recenzuojamas mokslo darbų leidinys, įsteigtas 1958 m. Iki 1997 m. buvo leidžiamas pavadinimu Kalbotyra (2), nuo 1997 m. iki 2014 m. - pavadinimu Slavistica Vilnensis (Kalbotyra (2)), nuo 2014 m - pavadinimu Slavistica Vilnensis. Žurnalą rengia VU Rusų filologijos katedra ir Polonistikos centras, leidžia VU leidykla. Nuo 2009 m. visos žurnalo publikacijos prieinamos elektroniniu būdu.
Žurnalą Slavistica Vilnensis redaktorių kolegijos nariai yra autoritetingi slavistai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Estijos, Vokietijos, Norvegijos, JAV mokslo įstaigų. Slavistica Vilnensis mokslo darbų leidinyje publikuojami straipsniai tiek žinomų, tiek jaunų mokslininkų iš Lietuvos ir kitų Europos šalių, taip pat iš JAV.

Žurnalo mokslinė problematika: paleoslavistika, slavų ir baltų kalbų santykiai, LDK kalbų ir raštijos istorija, slavų raštijos istorija ir slavų kalbų istorinė gramatika, lyginamoji, tipologinė ir kontrastyvinė (gretinamoji) slavų kalbų gramatika, slavų dialektologija, etnolingvistika ir folkloras, sinchroniniai dabartinių slavų kalbų tyrimai, slavų kalbotyros istoriografija; slavų kultūros tyrimai; vertimas, lingvodidaktika ir kt. Taip pat žurnale skelbiamos mokslinės slavistų diskusijos, naujausių slavistikos veikalų recenzijos, informacija apie mokslo renginius ir kitus įvykius, personalijos ir bibliografijos.

Publikacijų kalba. Žurnale skelbiami straipsniai lietuvių, visų slavų, anglų, vokiečių kalbomis.
Publikavimo dažnumas. Žurnalas Slavistica Vilnensis leidžiamas kartą per metus. Straipsniai eiliniam leidinio numeriui priimami kasmet iki balandžio 25 d.
Recenzavimas. Redakcijai įteikti tekstai recenzuojami dviejų redakcijos paskirtų anoniminių recenzentų (redaktorių kolegijos narių ir / ar išorės ekspertų). Jų nuomonėms išsiskyrus, ieškoma trečio recenzento. Vertinama: straipsnio struktūros atitikimas mokslinėms publikacijoms keliamiems reikalavimams, tikslo ar uždavinių formulavimas; empirinės medžiagos patikimumas, išvadų pagrįstumas, straipsnio aktualumas ir naujumas; literatūros ir šaltinių sąrašo reprezentatyvumas; anotacijos, raktažodžių ir santraukos informatyvumas; stiliaus tinkamumas ir kalbos taisyklingumas.
Indeksavimas. Mokslo darbų leidinysSlavistica Vilnensis įtrauktas į tarptautines duomenų bazes EBSCO (www.ebsco.com), Lituanistika (www.lituanistikadb.lt).
Laisvos prieigos politika. Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, vadovaujantis tarptautiniu principu, kad vieša prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų skatina žinių mainus pasauliniu mastu.
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Vilniaus Universiteto Socialinio darbo katedros nuo 2001 metų leidžiamas mokslo žurnalas STEPP (Socialinė Teorija, Empirija, Politika ir Praktika) – pirmasis socialinio darbo žurnalas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Nuo 2009 metų žurnalo straipsniai pradėti recenzuoti, o 2013 metais atnaujinta redakcinė kolegija ir numatyta periodiška žurnalo leidyba.
Žurnale publikuojami originalūs recenzuojami moksliniai straipsniai socialinio darbo ir socialinės politikos klausimais. Žurnalo redakcinę kolegiją sudaro įvairių mokslo krypčių Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus bei kitą mokslinę veiklą socialinio darbo ir socialinės politikos srityse.
Du kartus per metus leidžiamas žurnalas STEPP skirtas mokslininkams, tyrėjams, praktikams ir studentams, kuriuos domina socialinio darbo ir socialinės politikos problematika Lietuvoje ir pasaulyje.
Spausdintos žurnalo versijos ISSN 1648-2425
Elektroninės žurnalo versijos ISSN 2345-0266

STEPP publikuoti straipsniai yra referuojami šiose tarptautinėse duomenų bazėse:

  • Central and Eastern European Online Library – C.E.E.O.L.
  • Index Copernicus International - ICI
  • Thomson Reuters - Emerging Sources Citation Index
  • Google Scholar
Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Sociologija. Mintis ir veiksmas - akademinis žurnalas, kritiškai analizuojantis šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčius, socialinės teorijos raidą bei besikeičiančios sociologijos savivoką. Nors dominuojanti žurnalo tema yra socialinė teorija ir metodologinės socialinio pažinimo prielaidos, žurnalui nesvetima politinės sociologijos, lyčių studijos, nacionalizmo, meno sociologijos, socialinės stratifikacijos, kriminologijos ir socialinio identiteto problematika. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių, žurnale publikuojami ne tik sociologiniai tyrinėjimai, bet ir socialinės psichologijos, filosofijos, istorijos, politikos mokslų bei antropologijos studijos, o neseniai pasirodžiusios originalios sociologinės knygos bei jų vertimai susilaukia išsamių ir kritinių apžvalgų.
Sociologija. Mintis ir veiksmas pradėtas leisti 1997 metais. Straipsniai yra recenzuojami bei publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Apie 15% žurnalo tekstų yra parašyti užsienio autorių anglų kalba. Žurnalas pasirodo du kartus metuose. Naujausio numerio tekstai prieinami arba šiame tinklalapyje, arba žurnalą indeksuojančiose duomenų bazėse.
Žurnalą Sociologija. Mintis ir veiksmas leidžia:

Vilniaus universiteto Sociologijos katedra
Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centras
Lietuvos sociologų draugija

1 - 3, iš viso 3
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos