Informacijos mokslai http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai <p>Įkurtas 1994 m. Nagrinėja informacijos ir žinių visuomenės, žinių vadybos, organizacijos komunikacijos vadybos, kultūros tyrimų, žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros klausimus. Registruotas Scopus nuo 2018 m.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press lt-LT Informacijos mokslai 1392-0561 <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.</p> Redakcinė kolegija ir turinys http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12317 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Informacijos mokslai Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-01-07 2019-01-07 82 1 6 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12318 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Informacijos mokslai Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-01-07 2019-01-07 82 180 184 Sąmokslo teorijų apie smegenų plovimą renesansas http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12283 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Informacinio karo diskursas, priešo propagandos keliama grėsmė bei politikų viešai deklaruojami siekiai saugoti visuomenę nuo sąmoningai klaidinančios informacijos ne tik populiarina smegenų plovimo sąvoką, bet ir plečia jos sampratą. Straipsnyje apžvelgiami XXI a. pradžioje atgimstantys smegenų plovimo tyrinėjimai ir naujas požiūris į smegenų plovimą, kuris yra mažiau ideologizuotas. Analizuojamas istorinis smegenų plovimo sąvokos kontekstas, viešojoje erdvėje atsiradę sąvokos konkurentai ir neigiamas mokslininkų bendruomenės požiūris. Smegenų plovimo sąvoka vertinama sąmokslo teorijų kūrimo kontekste, kur išskiriami bent trys funkcionavimo lygmenys: pirminis (savaiminis), elito inicijuotas (oficialusis) ir antrinis (veidrodinis). Straipsnyje siekiama atskleisti moksliškai paneigtos smegenų plovimo sąvokos komunikacinio gyvybingumo priežastis ir parodyti, kokių pavojų demokratijai gali kelti politinis piktnaudžiavimas sąmokslo teorijas primenančiomis sąvokomis.</p> Gintaras Aleknonis Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 82 7 23 10.15388/Im.2018.82.1 Politinių skandalų dinamika mediatizuotoje Lietuvos viešojoje erdvėje http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12284 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Medijoms įgyjant vis svarbesnį vaidmenį viešojoje erdvėje, politiniuose procesuose itin aktuali tampa mediatizacijos koncepcija, nagrinėjanti, kaip medijų įsigalėjimas keičia politinius procesus. Nepaisant aktualumo, konkrečių politinės mediatizacijos analizės būdų nėra daug. Šiame straipsnyje siūlomas atvejo analizės būdas tirti skandalus pasitelkiant mediatizacijos ir veto žaidėjų teorijas. Taip pat pateikiama juo paremta trijų Lietuvos politinių skandalų, įvykusių per kelerius pastaruosius metus, analizė.</p> <p>Aptariamų skandalų atvejais politinių veikėjų ir žiniasklaidos sąveika yra abipusė ir glaudi. Politikai ne tik imasi iniciatyvos taikyti politinę atsakomybę žiniasklaidos atskleistų skandalingų situacijų herojams, bet ir patys inicijuoja informacijos patekimą į žiniasklaidą, taip siekdami tam tikrų sprendimų legitimavimo.</p> Austėja Masiokaitė-Liubinienė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 82 24 35 10.15388/Im.2018.82.2 Viešasis interesas žiniasklaidoje: asmens iškelta vartotojų teisių apsaugos problema kaip viešojo intereso atvejis Lietuvos interneto žiniasklaidoje http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12285 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Viešasis gėris yra visuomenės intereso vertybinis pagrindas, ne tik būtinas, bet ir lemiantis bendruomenės, taip pat ir visuomenės egzistavimą. Viešumas kaip viešojo intereso požymis nurodo ne tik viešojo intereso visuotinumą, bet ir žinomumą. Dėl visuomenės poreikio žinoti žiniasklaidos vaidmuo pristatant viešąjį interesą, jį svarstant ir jam atstovaujant yra itin svarbus.</p> <p>Viešojo intereso aktualumas visuomenei siejamas su socialinių visuomenės poreikių tenkinimu. Kintantys žiniasklaidos vaidmenys, o su tuo susiję ir pokyčiai pristatant viešąjį interesą žiniasklaidoje atkreipia dėmesį į viešojo intereso tyrimo poreikį.</p> <p>Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – pasitelkiant konkretaus atvejo tyrimą nustatyti viešojo intereso pristatymą Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje. Straipsnyje analizuojamas šilumos vartotojų teisių gynimo – viešojo intereso – pristatymo Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje atvejis. Siekiant šio tikslo straipsnyje aptariama viešojo intereso samprata, žiniasklaidos vaidmuo iškeliant ir diskutuojant viešąjį interesą ir, pasirinkus konkretų viešojo intereso atvejį, tiriama, kaip viešojo intereso tematika yra pristatoma Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje.</p> <p>Pasirinktas visuomenės atstovo – Vilniaus miesto Žvėryno rajono bendruomenės nario, teisininko P. Markevičiaus iškeltas viešojo intereso atvejis, susijęs su šilumos vartotojų teisių gynimu nustačius galimus vartotojų teisių pažeidimus. Viešojo intereso atvejo analizei pasirinktos visos 2010–2012 m. Lietuvos internetinės žiniasklaidos publikacijos, surastos pagal esminius žodžius „P. Markevičius“ ir „Vilniaus energija“ Google paieškos sistemoje. Publikacijos buvo tiriamos atliekant kiekybinę ir kokybinę turinio analizę.</p> Renata Matkevičienė Marija Stonkienė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 82 36 49 10.15388/Im.2018.82.3 Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai žiniasklaidoje: atvejo analizė http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12286 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnis skirtas išanalizuoti, kaip buvo atspindėti Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai, priimti 2017 m. birželio 1 d., trijuose skaitomiausiuose Lietuvos internetiniuose dienraščiuose: 15min.lt,&nbsp;Delfi.lt, Lrytas.lt. Tyrimas, kuriame analizuoti straipsniai, publikuoti nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki liepos 30 d., parodė, kad internetiniai Lietuvos dienraščiai Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimus atspindėjo šališkai.</p> Vaida Kalinkaitė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 82 50 68 10.15388/Im.2018.82.4 More of a Father, or More of an Employee? The Conditions of Working Men Raising Children in Poland http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12287 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba]</p> Olga Kotowska-Wójcik Marta Luty-Michalak Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 82 69 85 10.15388/Im.2018.82.5 Įkyrus persekiojimas ir jo aukos http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12288 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Pastaruoju metu Europos valstybėse padidėjo visuomenės ir įvairių sričių specialistų susidomėjimas įkyraus persekiojimo (angl. stalking) reiškiniu. Straipsnyje aptariamas įkyraus persekiojimo kriminalinis fenomenas, jo profilis ir formos, apibūdinamos įkyraus persekiojimo pasekmės aukai, nagrinėjamos reagavimo ir prevencijos galimybės. Pabrėžiama, kad įkyraus persekiojimo viktimizacijos procesai priklauso nuo daugelio faktorių. Straipsnyje taip pat aptariami baudžiamieji teisiniai įkyraus persekiojimo vertinimo aspektai Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Analizuojant atskirus įkyraus persekiojimo kriminalizavimo atvejus, kartu atkreipiamas dėmesys į kompleksinės socialinės veiklos būtinumą, užkertant kelią šiam žalingam reiškiniui.</p> Ilona Michailovič Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 82 86 96 10.15388/Im.2018.82.6 Lietuvos moterų veikla 1988–1992 metais: iššūkiai ir galimybės http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12289 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje tiriama Lietuvos moterų veikla 1988–1992 metais, remiantis periodine to meto spauda ir amžininkių atsiminimais. Analizuojamos tokios organizacijos kaip katalikiškas moterų sambūris „Caritas“, Lietuvos moterų sąjūdis, Moterų atgimimo sąjunga, Lietuvos moterų sąjunga, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga, Lietuvos universitetų moterų asociacija, pateikiama organizacijų veiklos apžvalga tiriamaisiais 1988–1992 metais. Straipsnyje vertinamos tiriamųjų organizacijų susikūrimo aplinkybės, jų nauda ir reikšmė narėms bei visuomenei.</p> Virginija Jurėnienė Justė Ibianskienė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 82 97 114 10.15388/Im.2018.82.7 Duomenų raštingumo ir mokslinių tyrimų duomenų valdymo apklausose klausimynų pildymo nutraukimą lemiantys veiksniai: Lietuvos ir Suomijos patirtis http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12290 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]</p> <p>Straipsnio tikslas – nustatyti ir išanalizuoti veiksnius, turinčius įtakos respondentų sprendimui nutraukti klausimyno pildymą. Šiam tikslui įgyvendinti pasirinkta Informacinio raštingumo ir mokslinių duomenų valdymo tyrimo anketa, kuri buvo pateikiama Vilniaus universiteto (Lietuva) ir Oulu universiteto (Suomija) mokslininkams, atliekant mokslinių duomenų valdymo tyrimą abiejuose universitetuose 2017 m. Šis tyrimas buvo tarptautinio (atlikto keliasdešimtyje valstybių) mokslinio tyrimo apie duomenų raštingumą ir mokslinių duomenų valdymą (angl. Data Literacy and Research Data Management) dalis. Tyrimo vadovės – Serap Kurbanoğlu ir Joumana Boustany. Šiame straipsnyje analizuojami 1 185 anketų duomenys iš abiejų universitetų, iš kurių 515 – pradėtos ir nebaigtos pildyti anketos, o 670 – baigtos pildyti anketos. Duomenų analizė atlikta taikant Framework for Web Survey Participation (Andy Peytchev, 2009). Gautieji duomenys apdoroti taikant IBM SPSS Statistics 19 versiją, naudojant aprašomosios ir inferencinės statistikos testus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad svarbiausi veiksniai, nulėmę nebaigtą anketos pildymą, yra anketos apimtis, respondentų atstovaujama mokslo sritis, mokslinio darbo patirtis, amžius ir tyrimo tematika. Einamos pareigos ir respondentų lytis reikšmingos įtakos tam neturėjo. Svarbus veiksnys, lemiantis anketos pildymo neužbaigimą, yra ir klausimyno dizaino bei struktūros sprendimai.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Jurgita Rudžionienė Vincas Grigas Heidi Enwald Terttu Kortelainen Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-28 2018-12-28 82 115 130 10.15388/Im.2018.82.8