T. 82 (2018): Informacijos mokslai

T. 82 (2018)

Informacijos mokslai
Publikuota 2019-01-08

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
1-6
PDF

Straipsniai

Gintaras Aleknonis
Sąmokslo teorijų apie smegenų plovimą renesansas
Santraukos peržiūros 663 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264
7-23
PDF
Austėja Masiokaitė-Liubinienė
Politinių skandalų dinamika mediatizuotoje Lietuvos viešojoje erdvėje
Santraukos peržiūros 444 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
24-35
PDF
Renata Matkevičienė, Marija Stonkienė
Viešasis interesas žiniasklaidoje: asmens iškelta vartotojų teisių apsaugos problema kaip viešojo intereso atvejis Lietuvos interneto žiniasklaidoje
Santraukos peržiūros 454 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 209
36-49
PDF
Vaida Kalinkaitė
Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai žiniasklaidoje: atvejo analizė
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231
50-68
PDF
Olga Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak
More of a Father, or More of an Employee? The Conditions of Working Men Raising Children in Poland
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 209
69-85
PDF
Ilona Michailovič
Įkyrus persekiojimas ir jo aukos
Santraukos peržiūros 470 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
86-96
PDF
Virginija Jurėnienė, Justė Ibianskienė
Lietuvos moterų veikla 1988–1992 metais: iššūkiai ir galimybės
Santraukos peržiūros 360 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
97-114
PDF
Jurgita Rudžionienė, Vincas Grigas, Heidi Enwald, Terttu Kortelainen
Duomenų raštingumo ir mokslinių tyrimų duomenų valdymo apklausose klausimynų pildymo nutraukimą lemiantys veiksniai: Lietuvos ir Suomijos patirtis
Santraukos peržiūros 577 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
115-130
PDF
Regina Varnienė-Janssen, Jūratė Kuprienė
Autentiškumas ir proveniencija ilgalaikio skaitmeninio išsaugojimo kontekste: turinio aprėpties analizė
Santraukos peržiūros 554 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
131-160
PDF
Justas Gribovskis
Su vartotoju susijusių žinių kūrimas, paremtas didžiųjų duomenų analitika
Santraukos peržiūros 417 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
161-179
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177
180-184
PDF