T. 82 (2018): Informacijos mokslai

T. 82 (2018)

Informacijos mokslai
Publikuota 2019-01-08

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
1-6
PDF

Straipsniai

Gintaras Aleknonis
Sąmokslo teorijų apie smegenų plovimą renesansas
Santraukos peržiūros 541 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212
7-23
PDF
Austėja Masiokaitė-Liubinienė
Politinių skandalų dinamika mediatizuotoje Lietuvos viešojoje erdvėje
Santraukos peržiūros 386 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 198
24-35
PDF
Renata Matkevičienė, Marija Stonkienė
Viešasis interesas žiniasklaidoje: asmens iškelta vartotojų teisių apsaugos problema kaip viešojo intereso atvejis Lietuvos interneto žiniasklaidoje
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169
36-49
PDF
Vaida Kalinkaitė
Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai žiniasklaidoje: atvejo analizė
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 179
50-68
PDF
Olga Kotowska-Wójcik, Marta Luty-Michalak
More of a Father, or More of an Employee? The Conditions of Working Men Raising Children in Poland
Santraukos peržiūros 330 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 162
69-85
PDF
Ilona Michailovič
Įkyrus persekiojimas ir jo aukos
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218
86-96
PDF
Virginija Jurėnienė, Justė Ibianskienė
Lietuvos moterų veikla 1988–1992 metais: iššūkiai ir galimybės
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172
97-114
PDF
Jurgita Rudžionienė, Vincas Grigas, Heidi Enwald, Terttu Kortelainen
Duomenų raštingumo ir mokslinių tyrimų duomenų valdymo apklausose klausimynų pildymo nutraukimą lemiantys veiksniai: Lietuvos ir Suomijos patirtis
Santraukos peržiūros 425 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199
115-130
PDF
Regina Varnienė-Janssen, Jūratė Kuprienė
Autentiškumas ir proveniencija ilgalaikio skaitmeninio išsaugojimo kontekste: turinio aprėpties analizė
Santraukos peržiūros 445 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
131-160
PDF
Justas Gribovskis
Su vartotoju susijusių žinių kūrimas, paremtas didžiųjų duomenų analitika
Santraukos peržiūros 348 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
161-179
PDF

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154
180-184
PDF