RANKRAŠTINIŲ IR SPAUSDINTINIŲ LDK XVI–XVII A. KNYGŲ PASAULIS: SĄSAJOS IR SANKIRTOS

Rima Cicėnienė

Santrauka


Straipsnis skiriamas vienai iš LDK knygos istorijos problemų – rankraš­tinės ir spausdintinės knygos santykiui XVI a. antroje pusėje–XVII am­žiuje. Tyrimo šaltiniu tapo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bi­bliotekos Rankraščių skyriuje saugomi rankraštiniai kodeksai, perrašyti LDK aptariamu laikotarpiu. Straipsnyje stengiamasi atskleisti rankraš­čių ir spausdintinių knygų architektonikos panašumus ir savitumus; išnagrinėti Graikų katalikų bažnyčiai naujai sudaromas rankraštines knygas; atsakyti į klausimą, ar visus XVII a. tekstus, nuorašus, sujung­tus kodekso forma, galime vadinti rankraštine knyga.


Raktiniai žodžiai


rankraštinė knyga, spausdintinė knyga, kirilika, LDK, XVI amžius, XVII amžius, unitai

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2017.68.10714