ŽEMAITIJOS ŽYDŲ DOKUMENTINIO PAVELDO PRARADIMAI PIRMOJO PASAULINIO KARO METAIS

Tomas Petreikis

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos Žemaitijos žydų dokumentinio paveldo išlikimo 1914–1918 m. ir karo nuostolių problemos. Esminiai dokumen­tinio paveldo praradimai dėl žydų trėmimų į Rusijos gilumą ir aktyvių Rusijos ir Vokietijos karo veiksmų regione vyko 1915 metais. Labiausiai nukentėjo pasienio ir pafrontės teritorijos: Paprūsė, Pakuršė ir Šiaulių apskrities miestai. Tyrimo metu išsamiai aptariami archyviniuose doku­mentuose užfiksuoti 92 dokumentinio paveldo praradimo atvejai.


Raktiniai žodžiai


dokumentinis paveldas, bibliotekos, karo nuostoliai, Pirmasis pa­saulinis karas, Žemaitija, žydai

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2017.68.10715