NACIONALINĖS BIBLIOGRAFIJOS IŠTEKLIAI KAIP ŠALIES DOKUMENTINIO PAVELDO LIUDIJIMAS

Nijolė Bliūdžiuvienė

Santrauka


Straipsnis skirtas išanalizuoti nacionalinės bibliografijos veiklai ir jos ištekliams kaip šalies intelektinės kultūros produkcijos apskaitos ir informacijos išsaugojimo priemonei. Nagrinėjamos įvairių šalių patirtys, nacionalinės bibliografijos išteklių formos, jų galimybės išsaugoti doku­mentinę atmintį ir užtikrinti informacijos prieigą prie šalies leidybos produkcijos. Nacionalinės bibliotekos, būdamos atsakingos už šalies leidybos produkcijos registravimą, remiasi tarptautinėmis rekomendaci­jomis ir savo šalies privalomojo egzemplioriaus teisinio reguliavimo sis­tema. Platesnis nacionalinės bibliografijos išteklių duomenų atvėrimas leidžia visuomenei kurti naujas paslaugas ar produktus. Tinkamo na­cionalinės bibliografijos paslaugų modelio pasirinkimas ir visų veiksnių sąveikos įvertinimas nacionalinės bibliografijos išteklius leidžia laikyti susistemintu šalies leidybos produkcijos registru, kuris gali būti patikima dokumentinio paveldo atminties komunikacijos ir sklaidos priemonė.


Raktiniai žodžiai


nacionalinė bibliografija, nacionalinės bibliografijos išteklius, pri­valomasis egzempliorius, šalies leidybos produkcija, nacionalinė biblio­grafinė apskaita, nacionalinės bibliografijos paslauga

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2017.68.10722