Bončkutė, R. (2018). Teodoro Lepnerio apybraižos „Prūsų lietuvis“ citatos Simono Daukanto veikale „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“. Knygotyra, 71, 161-196. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.71.7