BONČKUTĖ, R. Teodoro Lepnerio apybraižos „Prūsų lietuvis“ citatos Simono Daukanto veikale „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“. Knygotyra, v. 71, p. 161-196, 19 dez. 2018.