1.
Bončkutė R. Teodoro Lepnerio apybraižos „Prūsų lietuvis“ citatos Simono Daukanto veikale „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“. KN [Prieiga per internetą]. 19 gruodž. 2018 [žiūrėta 13 lapkr. 2019] ;71:161-96. Available from: http://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/12259