T. 51 (2008): Knygotyra

T. 51 (2008)

Knygotyra
Publikuota 2008-06-30

Straipsniai

ASTA KRAKYTĖ
VILNIAUS AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ IR JOS BIBLIOTEKA XIX AMŽIAUS PIRMOJOJE PUSĖJE: IMPERINIO VALDYMO ĮTAKA
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 244
7-30
PDF
DAIVA NARBUTIENĖ
NESVYŽIAUS RADVILŲ BIBLIOTEKOS PAVELDAS LIETUVOJE
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 222
31-45
PDF
TOMAS PETREIKIS PETREIKIS
LEIDYBINĖ „ŠALTINIO“ DRAUGIJA
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
46-56
PDF
EGIDIJUS JASELIŪNAS
SAVILAIDOS MODELIS IR MOLOTOVO–RIBBENTROPO PAKTO DOKUMENTŲ SKLAIDOS ATVEJIS
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
57-76
PDF
EGLĖ AKSTINAITĖ
LEVO VLADIMIROVO VISUOTINĖS KNYGOS ISTORIJOS SAMPRATA
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
77-91
PDF
INGA LIEPAITĖ
LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS KNYGOTYROS BŪKLĖ
Santraukos peržiūros 88 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 229
92-108
PDF
IVETA JAKIMAVIČIŪTĖ
BIOGRAFISTIKOS SAMPRATA LIETUVOS IR UŽSIENIO TYRĖJŲ DARBUOSE
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
109-125
PDF
ZINAIDA MANŽUCH
ATMINTIES INSTITUCIJOS: SAUGYKLOS, TEATRAI, LOBYNAI AR DUOMENŲ BAZĖS?
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
126-147
PDF
ZDENĚK UHLÍŘ
SKAITMENINIMAS – NE TIK ATVAIZDŲ GAMYBA
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
148-162
PDF
GINTARĖ GALINIENĖ
UNIVERSITETINĖS LEIDYBOS PROCESO SISTEMA: SANDARA IR JOS ELEMENTAI
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 223
163-175
PDF
NIJOLĖ BLIŪDŽIUVIENĖ
STANDARTIZACIJA: SAMPRATA IR REZULTATAI
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 490
192-211
PDF
Alina Vaišvilienė
Reklamos reikšmė rinkos informavimo sistemoje
Santraukos peržiūros 420 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 890
176-191
PDF

Apžvalgos

OSVALDAS JANONIS
BIOGRAFIJŲ ŽODYNAS „LIETUVOS KNYGOS VEIKĖJAI“
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242
233-244
PDF

Publikacijos

ARVYDAS PACEVIČIUS
NUSIKALTIMO ANATOMIJA: NEBAIGTA XIX AMŽIAUS BYLA APIE KNYGŲ VAGYSTĘ IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
245-266
PDF

Įvairenybės

VIDAS RAČIUS
RASTA NAUJA LIETUVIŠKA MARGINALIJA
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 211
272-274
PDF

Diskusija

RIMVYDAS LAUŽIKAS
SKAITMENINIS AR ELEKTRONINIS?
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 680
275-279
PDF

Recenzijos

LILIJA LIMANE
SVARUS INDĖLIS Į LATVIJOS KNYGŲ LEIDYBOS TYRIMUS (anglų kalba)
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 185
280-283
PDF
OSVALDAS JANONIS
NAUJAS BIBLIOGRAFIJOS TERMINŲ ŽODYNAS
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
284-286
PDF

Kronika

ALMA BRAZIŪNIENĖ
BIBLIOTEKININKYSTĖS IR INFORMACIJOS MOKSLŲ BEI KNYGOTYROSIR DOKUMENTOTYROS INSTITUTAI 2007 METAIS
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
287-295
PDF

Atminimui

DOMAS KAUNAS
VANDA STONIENĖ (1932 06 27–2008 06 21)
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239
296-300
PDF