Atsiliepimai apie „Knygotyrą“ mokslinėje ir visuomeninėje žiniasklaidoje

Krzysztof Migoń

Vilniaus universitetas leidžia tęstinį mokslo darbų leidinį „Knygotyra“. Žinau ir pirmuosius to leidinio tomus, kurie pasirodė dar tuometiniame Vilniaus V. Kapsuko universitete. Įžvelgiu akivaizdžią kokybinę ir kiekybinę pažangą. Norėčiau pabrėžti gerą „Knygotyros“ mokslinį lygį, todėl nebijau jos pavadinti europinio lygio knygotyros leidiniu. Aš net galvoju, kad šiame tęstiniame leidinyje kaip tik praktiškai išspręsti tie klausimai, apie kuriuos mes šio pokalbio metu ir diskutavome, kad ir dėl mokslinių publikacijų kalbos problemos. „Knygotyroje“ rasime ir lietuvių, vokiečių, ir anglų, ir rusų, ir kitomis kalbomis parašytų straipsnių. Manau, jog tai teisingas kelias. Jis leidžia mokslui peržengti savo šalies sienas. Suprantama, kad specialiai Lietuvos poreikiams skirti darbai turi būti ir yra spausdinami tik lietuviškai. Atkreipčiau dėmesį į konkretų pavyzdį iš „Knygotyros“ 37 tomo. Jame spausdinamas vienos iš lenkų autorių, Krokuvos Jogailaičių universiteto profesorės Kristinos Ruszajowos straipsnis apie Vilniaus universiteto profesorių skaitymo pomėgius XIX a. antrajame ir trečiajame dešimtmetyje. Straipsnis išspausdintas lenkų kalba. Žinoma, galėčiau suabejoti, kad kas nors iš lenkų skaitytojų atras šį straipsnį specializuotame lietuviškame žurnale. Kita vertus, yra daug lietuvių skaitytojų, kurie lenkiškai nesupranta, tad vargu ar tą straipsnį taip pat perskaitys. Tai pavyzdys, rodantis akivaizdžią problemą, kurią nėra paprasta išspręsti. Bet išeitį vis dėlto galima rasti. Straipsnis be pėdsako nedings, jei žinios apie jį pateks į Lietuvos ir tarptautines elektroninių duomenų bazes, tradicines bibliografines rodykles. Lietuviškas publikacijas vertina kaip ir bet kurias tarptautines.
„Knygotyroje“ išspausdinti du ar trys mano straipsniai, ir aš juos labai vertinu. Kai man tenka pateikti savo darbų, išspausdintų užsienio kalbomis sąrašą, visada įtraukiu ir lietuvių kalba išspausdintus straipsnius – jie lygiaverčiai su kitomis kalbomis išleistomis publikacijomis. Visai nėra jokio skirtumo, ar tai išspausdinta prancūzų, vokiečių ar kitomis kalbomis. Taigi galiu tik pasidžiaugti, kad Vilniaus universitetas ir asmeniškai prof. D. Kaunas sugebėjo pasiekti, kad „Knygotyra“ tapo tarptautinio lygio įdomiu ir reikšmingu tęstiniu leidiniu.

Mokslo Lietuva, 2003

Prof. habil. dr. K. Migońis (Vroclavo universitetas, Lenkija) – tarptautinio pripažinimo knygotyrininkas, Tarptautinės bibliologijos asociacijos ir Vokietijos Leibnizo mokslo draugijos narys. Jo knygos ir moksliniai straipsniai publikuoti lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų, čekų, lietuvių, estų, rusų ir kt. kalbomis.

„KNYGOTYRA“ SPAUDOJE

MIKNIENĖ, Giedrė. „Knygotyros" publikacijų sklaida tarptautiniu mastu: bibliometrinė analizė. Knygotyra, 2013, t. 60, p. 107-123.

BRAZIŪNIENĖ, Alma. „Knygotyra": tradicijų tęstinumas ir tapatybė. Knygotyra, 2013, t. 60, p. 84-106.

MACEVIČIŪTĖ, Elena. Knygotyra – a scholarly journal of Vilnius University. Svensk Biblioteksforskning, 2007, 16(1), p. 1–9. Prieiga internetu: http://www.hb.se/bhs/publikationer/svbf/vol161_2007/Maceviciute.pdf

MACEVIČIŪTĖ, Elena. „Knygotyra“: pastovumas ir permainos. Knygotyra, 2006, t. 47, p. 297–306.

Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ turinio rodyklė = Index of the contents of Vilnius University scholarly journal „Knygotyra“ („Book science“) = Указатель содержания научных трудов Вильнюсского университета „Knygotyra“ («Книговедение»): 1961–2005, t. 1–45 / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas; sudarė Osvaldas Janonis; [redaktorių kolegija: Alma Braziūnienė, Domas Kaunas (vyr. redaktorius), Aušra Navickienė]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 137, [1] p. ISBN 9986–19–824–0.

POCIŪTĖ, Aurelija. 37-oji „Knygotyra“. Tarp knygų, 2002, rugsėjis, p. 29.

ŽEMAITYTĖ, Kristina. Jubiliejinis [36-asis] „Knygotyros“ tomas. Voruta, 2001, rugpj. 4, p. 5.

ČERNIAUSKAITĖ, Violeta. Jubiliejinis „Knygotyros“ tomas : [40-osioms leidimo metinėms]. Mokslo Lietuva, 2001, liep. 5–25 (nr.13), p. 19.

STROPUTĖ, Milda. Keturi „Knygotyros“ dešimtmečiai. Tarp knygų, 2001, spalis, p. 13–15.

LIETUVNINKAITĖ, Nijolė. „Knygotyra“: branda ir pripažinimas: [t. 36 recenzija]. Tarp knygų, 2001, spalis, p. 15–16.

ČERNIAUSKAITĖ, Violeta. „Knygotyrai“ – 40: [t. 36 recenzija]. Literatūra ir menas, 2001, liep. 13, p. 16.

STROPUTĖ, Milda. ,,Knygotyros“ mokslo darbų duomenų bazė: bakalauro darbas . Vilnius, 2001. 112 lap.

SVĖRIENĖ, Audronė. Naujausias „Knygotyros“ tomas: [t. 36 recenzija]. Metai, 2001, nr. 12, p. 141–144.

PAPAURĖLYTĖ, Arida. Naujas „Knygotyros“ tomas: [t. 35 recenzija]. Tarp knygų, 2000, spalis, p. 22–24.

STONIENĖ, Vanda. „Knygotyra“ (1970–1999): analitinė apžvalga. Knygotyra, t. 36 (2000), p. 119–132.

VOVERIENĖ, Ona. Knygotyrinių ir informacijos mokslų leidinių [tarp jų ir „Knygotyros“] citavimo analizė (1949–1998). Knygotyra, t. 36 (2000), p. 133–147.

NARBUTIENĖ, Daiva. Nauji leidiniai: [t. 34 recenzija]. Tarp knygų, 1999, liepa, p. 35.

MASALSKIS, H. „Knygotyra“ (Buchforschung) 1998: [t. 34 recenzija]. Mitteilungen. Greifswald, 1999, p. 66.

BAGUŠYTĖ, Ringailė. Gausus „Knygotyros“ tomų derlius. Literatūra ir menas, 1998, rugpj. 22, p. 10–11.

NARBUTIENĖ, Daiva. Nauji „Knygotyros“ tomai. Tarp knygų, 1998, rugpj., p. 20–23.

ČERNIAUSKAITĖ, Violeta. „Knygotyros“ naujienos. Metai, 1998, nr. 10, p. 157–159.

KRESLINS, Janis A. Recent publications on Baltic history: [t. 25 recenzija]. Baltic studies newsletter, 1998, nr. 88, p. 19.

STONIENĖ, V. Knygotyra. Iš Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997, p. 179.

Knygotyra. Iš Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997, p. 232.

NAVICKIENĖ, Aušra. Naujas „Knygotyros“ tomas: [t. 21 recenzija]. Tarp knygų, 1996, sausis, p. 18.

MATULAITYTĖ, Stasė. Pasirodė Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ 21 ir 22 tomai, Lietuvos aidas, 1996, vas. 9, p. 13.

VITKŪNAS, Vytautas. „Aušra“: plati pažintis su leidiniu: [t. 22 recenzija]. Vakarinės naujienos, 1996, vas. 15, p. 9.

RAGUOTIENĖ, Genovaitė. „Aušrai“ skirta „Knygotyra“: [t. 22 recenzija]. Kultūros barai, 1996, nr. 3. p. 76–77.

LIETUVNINKAITĖ, Nijolė. Naujas žvilgsnis į „Aušros“ istoriją. Kauno diena, 1995, liep. 14.

KAUNAS, Domas. Rengiamas jubiliejinis „Knygotyros“ tomas. Gimtasis kraštas, 1995, rugpj. 31–rugs. 6, p. 3.

STONIENĖ, Vanda. Naujas Vilniaus universiteto „Knygotyros“ mokslo darbų tomas, skirtas „Aušros“ 110-osioms metinėms. Dienovidis, 1995, rugs. 8, p. 14.

URBONAS, V. „Aušrai“ pažymėti: [t. 22 recenzija]. Voruta, 1995, rugs. 19–26, p. 15.

MARTINKUS, P. Apie lietuvių tautinio judėjimo kūdikį: [t. 22 recenzija]. Klaipėda, 1995, spal. 3.

ZAVECKIENĖ, Žiedūnė. Apie „Aušrą“ po 112 metų: [t. 22 recenzija]. Gimtasis kraštas, 1995, spal. 12, p. 3.

BRAZIŪNIENĖ, Alma. Ta pati ir kitokia „Aušra“: [t. 22 recenzija]. Literatūra ir menas, 1995, spal. 14, p. 15.

MATULAITYTĖ, Stasė. Viskas apie „Aušrą“: [t. 22 recenzija]. Diena, 1995, spal. 25, p. 6.

NAVICKIENĖ, Aušra. Mokslininkų akiratyje „Aušra“: [t. 22 recenzija]. Tarp knygų, 1995, spalis, p. 12.

UŽPELKIENĖ, D. Knygų naujienos: [t. 22 recenzija]. Šilokarčiama, Šilutė, 1995, lapkr. 24.

NAVICKIENĖ, Aušra. „Knygotyros“ dvidešimtojo tomo puslapiuose. Tarp knygų, 1994, spalis, p. 18.

GOBUŠIS, Vytautas. Naujas „Knygotyros“ tomas: [ t. 19 recenzija]. Literatūra ir menas, 1993, vas. 6, p. 15.

MATULAITYTĖ, Stasė. Išleistas „Knygotyros“ tomas: [t. 25 recenzija]. Tarp knygų, 1993, kovas, p. 23–24.

NAVICKIENĖ, Aušra. Naujas „Knygotyros“ tomas: [t. 19 recenzija]. Tarp knygų, 1993, gruodis, p. 17–18.

KAUNAS, Domas. Knygotyra keičia kryptį. Literatūra ir menas, 1992, kovo 14, p. 11.

MATULAITYTĖ, Stasė. Naujas „Knygotyros“ numeris: [t. 24, sąs. 1 recenzija]. Tarp knygų, 1992, kovas, p. 20–21.

ZINKEVIČIENĖ, Julija. Naujas „Knygotyros“ sąsiuvinis. Tarp knygų, 1992, rugpjūtis, p. 14–15.

„Knygotyros“ mokslo darbai: informacinis biuletenis apie parduodamus tomus. Vilniaus universitetas; sudarė E. Macevičiūtė ir A. Miežinienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1992. 24 p. Turinyje: Kaunas, Domas. Leidinys mokslininkui ir knygos mėgėjui, p. 3 (liet.), 4 (angl.).

KAUNAS, Domas; MACEVIČIŪTĖ, Elena. Lietuvos knygotyros mokslo darbų leidinio sukaktis: [„Knygotyrai“ – 30 metų]. Tarp knygų, 1991, gegužė, p. 16–17.

GRYBAITĖ, Jolanta; MIEŽINIENĖ, Ala. „Knygotyros“ straipsnių permutacinė rodyklė Knygotyra, t. 17, sąs. 2 (1991), p. 93–137.

KAUNAS, Domas. The leader of Lithuanian book science. The Baltic librarian. Rīga: National Library of Latvia, 1991, p. 54.