Rengiami tomai

KNYGOTYRA, t. 69, 2017 

Turinys 

Straipsniai

Jonathan ROSE. Kitoks požiūris į eilinį anglų skaitytoją: įvadas į skaitytojų auditorijos istoriją. Iš anglų kalbos vertė Elena Macevičiūtė

Ina KAŽURO. Vilniaus bazilijonų spaustuvės (1628–1845) veiklos organizavimas

Remigijus MISIŪNAS. JAV lietuvių išeivijos švietimo ir skaitymo klausimai XIX a. pab.–1904 m. periodikoje

Edita SĖDAITYTĖ. Sovietinės cenzūros samprata ir tyrimų kryptys istoriografijoje

Lina LEBEDNIKAITĖ. Lietuvos literatūrinės premijos ir jų reikšmė leidyboje

Gerda DACYTĖ. Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir ekstremalių situacijų valdymas: dviejų Lietuvos atminties institucijų atvejis

Fausta BRASAITĖ. Mokslininkų leidybinė elgsena atvirosios prieigos kontekste: empirinių tyrimų kryptys ir metodai

Publikacijos

Alma BRAZIŪNIENĖ. Lietuviškas batas Kembridžo universiteto bibliotekoje

Aušra NAVICKIENĖ, Arvydas PACEVIČIUS. Dokumentai apie knygos mokslų pradžią Vilniaus universitete

Apžvalgos

Larisa LEMPERT. Strašūno bibliotekos žmonės ir knygos

Recenzijos

Arvydas PACEVIČIUS apie Ingos Liepaitės ir Antano Verbicko „Antano Baranausko asmeninę biblioteką“

Ona ALEKNAVIČIENĖ apie Donelaičio jubiliejui skirtą straipsnių rinkinį „Kristijono Donelaičio reikšmės“

Tomas PETREIKIS apie Domo Kauno „Kristijono Donelaičio atminties paveldą“

Vilma ZARANKAITĖ. Per knygą apie pinigus į Lietuvos istoriją

Osvaldas JANONIS apie Larisos Dounar Minsko leidinių bibliografiją

Įvairenybės
Viktorija VAITKEVIČIŪTĖ. Atradimai Vilniaus universiteto bibliotekos inkunabuluose