Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymo problemos Lietuvoje

ILONA MICHAILOVIČ, LIUBOVĖ JARUTIENĖ

Santrauka


Straipsnyje analizuojama asmenų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų problematika Lietuvoje. Kokybinio tyrimo metu gilintasi į lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų komisijų darbą, taip pat buvo nagrinėjami teisėjų darbo ir sprendimų priėmimo ypatumai. Tyrimo tikslas: atlikus interviu su teisėjais ir lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų komisijų nariais nustatyti pagrindines priežastis, kodėl lygtinio paleidimo taikymas Lietuvos teismų praktikoje nuo 2003 m. iki 2015 m. nuolat mažėjo ir šiuo metu lygtinai paleidžiama mažiau asmenų, nei atlikusių visą bausmę. Straipsnyje pateikiamos išvados turėtų padėti teoretikams ir praktikams pamatyti lygtinį paleidimą teisėjų ir lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų komisijų narių akimis bei paskatinti dialogą tarp sprendimus priimančių teisėjų, pataisos namų darbuotojų, visuomenės atstovų.


Raktiniai žodžiai


asmens lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos, sprendimas dėl asmens lygtinio paleidimo, teisėjų sprendimo dėl lygtinio paleidimo ypatumai

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2016.4.10731