Keli pasvarstymai apie atkuriamąjį teisingumą prieš šiuolaikines Vakarų valstybes ir už jų ribų
Straipsniai
Annette Kuhlmann
Helmut Kury
Publikuota 2018-04-19
https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2017.5.11731
PDF

Reikšminiai žodžiai

atkuriamasis teisingumas, tarpininkavimas, baudžiamumas, čiabuvių teisingumas, islamo teisė

Kaip cituoti

Kuhlmann, A. ir Kury, H. (2018) Keli pasvarstymai apie atkuriamąjį teisingumą prieš šiuolaikines Vakarų valstybes ir už jų ribų, Kriminologijos studijos, 5, p. 5-42. doi: 10.15388/CrimLithuan.2017.5.11731.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Straipsnyje apžvelgiamos pagrindinės atkuriamojo teisingumo diskusijų temos bei prieštaros Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kontekstuose, pagrindinį dėmesį skiriant aukų bei tarpininkų vaidmenims. Ši diskusija yra kontekstualizuojama trumpai apibūdinant tiek valstybinį, tiek bendruomeninį atkuriamuosius teisingumus kaip atsakus į įstatymų pažeidimą. Čiabuvių ir ikivalstybinių bendruomenių atsakai į nusikaltimus daugiausia buvo atkuriamojo pobūdžio ir pasižymėjo siekiu atitaisyti žalą, kurią buvo patyrę visi dalyviai. Tai buvo daroma siekiant atkreipti dėmesį į socialines problemas ir sustiprinti visą bendruomenę.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.